Forfaiting

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forfaiting - strona 1

Fragment notatki:

Długoterminową formą finansowania dostawców jest zbliżony do faktoringu forfaiting. Polega on na zakupie przez instytucję forfaitingową średnio- lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności, z pobraniem na rzecz forfaitera odsetek dyskontowych i z całkowitym przejęciem przez niego ryzyka wypłacalności dłużnika. Wierzytelności zbywane w ramach forfaitingu, to wierzytelności już istniejące, niewymagalne i bezsporne. Na koszty forfaitingu składają się: dyskonto (stopa dyskontowa jest umowna i może być podawana jako marża ponad LIBOR, EURIBOR),
marża instytucji forfaitingowej,
opłaty dodatkowe za wycofanie się z umowy jednej ze stron oraz opłaty z tytułu dni respektowych (w których pomimo wymagalności należności, nie ma wpływu środków pieniężnych). Na koszty forfaitingu składa się również prowizja przygotowawcza za zbadanie wiarygodności kredytowej forfetysty (dłużnika) i przygotowanie umowy oraz prowizja za zawarcie umowy o linię skupu wierzytelności, liczona od ustalonego limitu i pobierana niezależnie od odsetek dyskontowych. W praktyce najczęściej występuje forfaiting tajny, najrzadziej zaś forfaiting otwarty. Przy forfaitingu tajnym dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy. W przypadku forfaitingu otwartego ma miejsce powiadomienie dłużnika o zawarciu umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.
Forfaiting przeznaczony jest zasadniczo na potrzeby finansowania działalności handlowej w wymiarze międzynarodowym. Jego adresatami są przede wszystkim przedsiębiorstwa eksportowe (wierzyciele) oraz importerzy jako dłużnicy.
Wymienione metody przyspieszania konwersji należności na gotówkę, wykorzystywaną do regulowania zobowiązań powodują ubytek przychodów ze sprzedaży, który powinien być tutaj rozumiany jako koszt pozyskania, tą drogą, kapitału. Ubytek ten to koszt kredytu handlowego odkupionego od odbiorcy, bądź od pośrednika finansowego w obrocie. Odsetki zaś od tak pozyskanego kapitału mają formę odsetek zdyskontowanych. Nie są one jednak ewidencjonowane w kosztach finansowych. Natomiast poprzez ubytek przychodów ze sprzedaży pogarszają wyniki finansowe firm.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz