Prokura - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokura - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

PROKURA
 Jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju
 Kodeks cywilny - jest pełnomocnictwem udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób 3, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.
 Cechy prawne prokury
powinna pod rygorem nieważności być udzielona na piśmie
prokurentem może być os. fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych
 Rodzaje prokury
łączna - dla ważności czynności prawnych wymagane jest współdziałanie dwóch lub więcej osób, przy czym obowiązek współdziałania łącznego dot. tzw. reprezentacji czynnej
oddzielna - tyle prokur ile prokurentów
oddziałowa można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa
 Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent nie może udzielić prokury. Prokurent może natomiast ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności (rodzajowe, gatunkowe czynności)
 wygaśnięcie prokury regulowane jest w kodeksie cywilnym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz