Projektowanie procesu kontroli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie procesu kontroli - strona 1 Projektowanie procesu kontroli - strona 2 Projektowanie procesu kontroli - strona 3

Fragment notatki:

Projektowanie procesu kontroli Proces projektowania systemu kontroli można przedstawić w postaci pięciu etapów: 1) zdefiniowanie pożądanych wyników,
2) ustalenie wskaźników przyszłych wyników,
3) ustalenie norm dla wskaźników przyszłych wyników,
4) ustalenie sieci informacyjnej i sprzężeń zwrotnych,
5) ocena informacji i podjęcie działań korygujących. Ad 1)  Zdefiniowanie pożądanych wyników. Należy możliwie konkretnie określić wyniki, które kierownicy pragną uzyskać (lub utrzymać). Cele wyrażone w tak ogólnej lub mglistej postaci, jak: “obniżyć koszty ogólne” lub “przyspieszyć realizację zamówień”, są mniej przydatne od konkretnych ustaleń: - “obniżyć koszty ogólne o 12%”;
-“realizować wszystkie zamówienia w ciągu trzech roboczych dni”. Te ostatnie sformułowania nie tylko są podstawą opracowania przez kierowników i wdrożenia potrzebnej procedury, ale obejmują też miernik powodzenia lub niepowodzenia w realizacji celów .
Ad 2) Ustalenie wskaźników przyszłych wyników. Celem kontroli sterującej jest umożliwienie kierownikom korygowania odchyleń przed zakończeniem działań. Odchylenia wykryte przez kontrolę sterującą powinny być wskaźnikami przyszłych wyników; muszą w sposób wiarygodny wskazywać kierownikom, czy trzeba podjąć działania korygujące
Ważnym zadaniem kierowników projektujących program kontroli jest wyszukanie pewnej liczby wiarygodnych wskaźników przewidywanych dla każdego celu. Wskaźnikami tymi mogą być:
1- Miary zasileń informacyjnych lub materialnych. Zmiana w podstawowych zasileniach wskazuje, że kierownik powinien zmienić plany lub podjąć jakieś działania korygujące. Na przykład:
- napływające zamówienia określają liczbę jednostek do wytworzenia; - koszty surowców wpłyną bezpośrednio na ceny wyrobów w przyszłości; - pogorszenie warunków gospodarczych przypuszczalnie spowoduje spadek popytu.
2- Wyniki początkowych działań. Jeśli wczesne wyniki są lepsze lub gorsze od oczekiwanych, może być potrzebna ponowna analiza i podjęcie odpowiednich działań.
3- Objawy. Są to stany, które towarzyszą końcowym wynikom, ale bezpośrednio nie mają na nie wpływu. Na przykład, jeśli akwizytorzy z opóźnieniem składają sprawozdania ze sprzedaży, brak jest aktualnej informacji o realizowanym projekcie, a kierownik może przyjąć, że plany sprzedaży nie zostały zrealizowane. Trudność polega na tym, że objawy mogą prowadzić do całkowicie błędnych lub mylących interpretacji sytuacji rzeczywistej.

(…)

… informacji i podjęcie działań korygujących Ostatni etap obejmuje porównanie wskaźników przyszłych wyników z miernikami, podjęcie decyzji o tym, jakie działanie (jeżeli w ogóle) należy podjąć, i wreszcie realizację tego działania. Ustanawianie systemu kontroli Przy ustanawianiu systemu kontroli należy uwzględnić sześć istotnych czynników :
1- Rodzaj pomiarów Większość pomiarów opiera się na miernikach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz