Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji - strona 1

Fragment notatki:

Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji
Producent systemu oferuje inwestorowi zamawiającemu i użytkownikowi nastawnicę komputerową jako system uniwersalny i dostosowany do potrzeb danej stacji. Wymaga to przygotowania danych o układzie torowym, dobrania właściwej konfiguracji urządzeń zewnętrznych i właściwej konfiguracji stano­wiska operatora.
Dane mogą być przygotowane głównie na podstawie planu schematyczne­go urządzeń srk dla danej stacji. Jeżeli producent przygotował strukturę nas­tawnicy w sposób nie uwzględniający wszystkich funkcji, które są wymagane przez dany zarząd kolejowy, dodatkowo może zachodzić potrzeba wprowadze­nia tych funkcji. W systemie Ebilock opracowano i wprowadzono jednorazo­wo dla wszystkich stacji na kolejnictwie polskim opis dodatkowych funkcji oraz sposób ich realizacji w postaci dodatkowych algebraicznych równań zależnościowych.
Po wprowadzeniu danych o obiekcie w wyniku działania systemu urucho­mieniowego powstają programy do zainstalowania w komputerze na posterunku ruchu, dane dla stanowiska operatora oraz dla ewentualnych stanowisk współpracujących oraz dokumentacja techniczna instalacji, obejmu­jąca głównie dane dotyczą planu kablowego, kontenerów terenowych, koncen­tratorów i sterowników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz