Projekt przegród budowlanych

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt przegród budowlanych - strona 1 Projekt przegród budowlanych - strona 2 Projekt przegród budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

1
Wprowadzenie
Obiektem niniejszego opracowania jest kino w mieście Lublin. Podstawę opracowania
projektu stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 z 2002r., nr 201 z 2008r. ze
zmianami oraz wszelkie normy.
Wymagania cieplno-wilgotnościowe oraz stateczności cieplnej wybranych przegród budowlanych
powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu w oparciu o normę PN-EN ISO 6946/2008.
Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej, wartości temperatur na zewnątrz te oraz
wewnątrz ti, wilgotność względna powietrza na zewnątrz ϕ
e
, wewnątrz
ϕi,
a także prędkość wiatru
zimą i latem przyjęto zgodnie z normami.
a) Ściana zewnętrzna:
współczynnik przenikania ciepła,
rozkład temperatur, głębokość przemarzania,
czynnik temperaturowy,
opór filtracji,
stateczność cieplna przegrody dla okresu letniego.

b) Okno:
współczynnik przenikania ciepła,
współczynnik przepuszczalności energii całkowitej.


c) Przegroda zewnętrzna, pozioma:
współczynnik przenikania ciepła,
kondensacja międzywarstwowa.


d) Podłoga na gruncie:
współczynnik przenikania ciepła,
ciepłochłonność podłogi.


Do warstw konstrukcyjnych i dociepleniowych wykorzystano materiały budowlane, które są
powszechnie dostępne na rynku budowlanym, mając na uwadze wymogi określone polskimi normami.
Wartości temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz parametry cieplno-wilgotnościowe zostały
przyjęte następująco:
-
temperatura wewnątrz ti = 20oC
temperatura na zewnątrz w zimie te = -20oC
temperatura na zewnątrz w lecie te = 30oC
-
wilgotność względna powietrza wewnątrz ϕ i = 45%
-
wilgotność względna powietrza na zewnątrz
-
prędkość wiatru ve = 20 m/s
2
ϕ e = 85%
Oznaczenia użyte w projekcie:
Lp.
1
2
Oznaczenie
λ
λf
Jednostka
W/(mK)
W/(mK)
Nazwa
Współczynnik przewodzenia ciepła
Współczynnik przewodzenia ciepła łącznika
3
-
Liczba łączników na 1 m2 powierzchni przegrody
4
5
nf
R
Rx
(m2K)/W
(m2K)/W
6
Rsi
(m2K)/W
7
Rse
(m2K)/W
8
Rmin
(m2K)/W
9
RT
(m2K)/W
10
11
12
13
14
U
U”
Umax
ΔU
ΔUf
W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)
W/(m2K)
Opór warstwy przegrody
Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności
Opór przejmowania ciepła na wewnętrznej części
przegrody
Opór przejmowania ciepła na zewnętrznej części
przegrody
Minimalny opór cieplny przegrody
Całkowity opór przegrody komponentu
budowlanego
Współczynnik przenikania ciepła
Poprawka na nieszczelności (zał. E)
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła
Poprawka do współczynnika przenikania ciepła
Poprawka ze względu na łączniki mechaniczne
15
ΔUg
W/(m2K)
Poprawka ze względu na nieszczelności
16
Uc
W/(m2K)
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła
17
Uw
W/(m2K)
Współczynnik przenikania ciepła okna
pojedynczego
18
d
m
Grubość warstwy
19
dP
m
Głębokość przemarzania
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ρ
te
ti
Ho
Θ
ts
φe
φi
pi
pn
kg/m3
°C
°C
M
°C
°C
%
%
hPa
hPa
Gęstość materiału
Temperatura obliczeniowa na zewnątrz
Temperatura obliczeniowa wewnątrz
Wysokość

(…)


Avizal = 2,5 − 0,1* (30 − 21) = 1,6 K
0,046 K < 1,6 K
Avi < Avzal
Warunek został spełniony.
13
Zasady wykonania przegrody
Warstwę konstrukcyjną stanowi ściana z z betonu komórkowego odmiany 450 o grubości
24cm. Przegroda docieplona została warstwą izolacji termicznej z szklanej wełny mineralnej o
grubości 10cm. Z obu stron zastosowano tynk, od wewnątrz cementowo - wapienny, natomiast od
zewnątrz…
… W/(m2K). Wynika z tego, iż do wykonania przegrody użyto odpowiednich materiałów.
16
3. Przegroda zewnętrzna, pozioma. Stropodach: wentylowany.
i
e
17
d
R
μ
sd
m
Nr
λ
W/(m•K)
(m2•K)/W
-
m
Rodzaj materiału, warstwy
RSi
0,100
1
Tynk cementowo-wapienny
0,015
0,820
0,02
16,000
0,240
2
Strop Teriva
0,240
0,650
0,37
130,00
31,20
3
Papa
-
-
-
-
-
4
Wełna mineralna
0,150
0,039
3,840
1,3
0,195
5
Pustka powietrzna…
…) = 3,125 m2*h*hPa/g
Względnie równoważna grubość warstwy powietrznej
sd1 = 0,015*16 = 0,24m
sd2 = 0,24*130 = 31,2m
sd4 = 0,15*1,3 = 0,195m
Zasady wykonania przegrody
Warstwę konstrukcyjną przegrody stanowi strop Teriva. Przegroda posiada warstwę izolacji
cieplnej wykonaną z wełny mineralnej o grubości 15cm. Warstwą narażoną na działanie czynników
atmosferycznych jest papa. Przegroda posiada…

Gęstość materiału
Temperatura obliczeniowa na zewnątrz
Temperatura obliczeniowa wewnątrz
Wysokość budynku
Temperatura obliczeniowa
Temperatura punktu rosy
Wilgotność względna powietrza na zewnątrz
Wilgotność względna powietrza wewnątrz
Rzeczywiste ciśnienie cząstkowe pary wodnej
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej
30
fRsi,min
-
Czynnik temperaturowy
31
psat
hPa
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz