Prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński

note /search

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplo...

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1603

WYKŁAD 1. 01.10.2010r. Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji - oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stos...

Skrypt z MSG

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6692

Skrypt przygotowujący do egzaminu z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z domieszką handlu międzynarodowego, zawiera wszystkie podstawowe pojęcia. Zrobiony na podstawie notatek z wykładu i slajdów. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: bilans płatniczy, kurs walutowy, rodzaje kur...

Opracowanie pytań na egzamin ze stosunków międzynarodowych.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Bilans płatniczy-Syntetyczne usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych bądź płatności między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie zazwyczaj w określonym roku. Która z form bilansu płatniczego zachodzi wynika z przyjętego układu danych statystycznych. W przypadku bilansu płat...

Pytania na egzamin ze stosunków międzynarodowych

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896

Pierwsze pytanie to jest wizytówka obojętnie jaka potem trzy pytania z materiału i jedno z organizacji (pytał tylko o jedna z trzech organizacji czyli: wto, bank światowy, imf) bilans platniczy, kurs walutowy,