Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

note /search

Polityka przestrzenna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2611

Ważne   właściwości   decydentów   w   przypadku regulacji   interwencyjnych •   Wiedza •   Odwaga   (działanie   na granicy   ryzyka) •   Etyka   (nie uleganie   propozycjom   korupcyjnym) Ich   brak   może   być   tragiczne w   skutkach   dla całego   systemu. Polityka   przestrzenna Polityka  ...

Przestrzeń jako specyficzny czynnik wytwórczy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

Przestrzeń   jako   specyficzny   czynnik   wytwórczy Czynniki   rozwoju   -   ziemia,   kapitał,   praca,   przestrzeń. Każda działalność   człowieka   angażuje  na   zasadzie wyłączności   jakąś   cząstkę   przestrzeni. Stawiając   biurowiec...

System planów i studiów zagospodarowania przestrze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1666

System   planów   i   studiów   zagospodarowania   przestrzennego •   Na   szczeblu   krajowym ○   Koncepcja   Przestrzennego   Zagospodarowania   Kraju •   Na   szczeblu   wojewódzkim ○   Plan   Zagospodarowania   Przestrzennego   Województwa •   Na   szczeblu   gminnym ○   Studium   Uwarunkowań...

Wybory samorzadowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Administracja publiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3990

in. takie jak: prawo wyborcze kodeks wyborczy, protesty wyborcze, przeliczanie głosów na mandaty, metoda d'Hondta. Prezentacja ma formę tekstową, dodatkowo uzupełnioną przykładowymi tabelkami, obliczeniami oraz rysunkami. ...