Prof. dr hab. Marian Kępiński

note /search

Problematyka własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1911

K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron. I. Problematyka własności intelektualnej uregulowana jest poza Kodeksem Cywilnym niemalże w całości. II. Skąd się wzięła nazwa „własność intelektualna” 1. Z języka angielskiego - intellectual property (IP) 2. Jest to termin nowy, który pojawił się w latach...

Dobra intelektualne, prawo właśności - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron. I. Wspólne cechy dóbr intelektualnych 1. Przedmiot niematerialny - nie są rzeczami, np. pewne rozwiązania, pomysły 2. Mają wartość majątkową a także wartość niemajątkową wiele z nich - dualizm prawa 3. Są wyodrębnione dostatecznie w takim stopniu, by mogł...

Wznalazki - omówienie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Definicja wynalazku Definicja wynalazku zawarta w ogólności art.24 PWP 1. Charakter techniczny 2. Nowość art. 25 PWP 3. Poziom wynalazczy art. 26 PWP 4. Przemysłowa stosowalność art. 27 PWP Wynalazek jest to rozwiązanie intelektualne, które ma charak...

Prawo własności przemysłowej - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Art. 27 PWP Możliwość wytworzenia wytworu lub wykorzystania sposobu. Zupełność: w tym sensie, że osoba fachowca w danej dziedzinie jest w stanie na podstawie opisu patentowego, wykorzystując zawarte w nim informacje, wykorzystać dany wynalazek. Pełny op...

Patent - omówinie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Nadużycie patentu Zakaz nadużywania patentu sformułowany w art. 68 PWP Polega na uniemożliwianiu korzystania z wynalazku dla celów publicznych Niezaspokojony rynek Niedostateczna ilość lub jakość wyrobów Nadmierne ceny Sankcją jest licencja przymuso...

Patnety - zagadnienie prawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Umowy dotyczące patentu Wzorem regulacji umownej dotyczącej rejestracji przedmiotów itp. jest część patentowa. Inne umowy (np. wzornictwo) odsyłają do tego. Model ogólny takiej umowy jest właśnie w części patentowej. Umowa zbycia (cesji praw) i umowa li...

Prawo własności przemysłowej, autorskie i prasowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1330

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron. Podkreślone to notatki z wykładu, niepodkreślone to dodatki . Czytając notatki trzeba mieć obok Zbiory Przepisów i czytać podane artykuły. Wykład 1 - 03.10.2012 Info: Prawo własności przemysłow...

Dobra intelektualne, prawo własności przemysłowej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 4 stron. Wykład 2 - 10.10.2012 Wspólne cechy dóbr intelektualnych: Przedmiot niematerialny - nie są rzeczami Mają wartość majątkową a także wartość niemajątkową wiele z nich - dualizm praw. Występują dwie grupy uprawnień: z jednej strony rozwiązania które są n...

Wynalazek, twórca - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 4 stron. Wykład 3 - 17.10.2012 + fajne schematy ukradzione zaocznym Wynalazek Definicja wynalazku w ogólności art. 24 PWP: Charakter techniczny Nowość art. 25 PWP: czy jest częścią stanu techniki? Wszystko...

Zasady patentowania - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 4 - 24.10.2012 Art. 27 PWP: Możliwość wytworzenia wytworu lub wykorzystania sposobu. Zupełność: w tym sensie, że osoba fachowca w danej dziedzinie jest w stanie na podstawie opisu patentowego, wykorzystując zawarte w nim informacje, wykorzystać d...