Prof. dr hab. Leszek Ciunik - strona 2

Ułożenie kul

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Wykład 11  Kryształy jonowe 1. Model kryształów jonowych. 2. Wielko ś ci charakteryzuj ą ce jony w krysztale. 3. Reguły Paulinga. 4. Podział struktur jonowych. 5. Przykłady struktur jonowych • izodesmiczne kryształy jonowe typu: AB, A B , AB oraz tlenki • izodesmiczne kryształy jonowe typu: AB, A...

Rozpowszechnienie minerałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Wykład 12 Krzemiany jako mezodesmiczne  struktury jonowe  1. Znaczenie krzemianów 2. Rozmaito ść  struktur krzemianowych 3. Główne grupy strukturalne krzemianów 4. Przykłady struktur krzemianów 11 % 12 % 12 % 39 % 5 % 5 % 5 % 3 % 8 % Skalenie ...

Charakter wiązań w krysztale - metale i kryształy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1372

Wyk Wy ład  ad 13  13 Metale i kryształy molekularne 1. Wi ą zanie metaliczne. 2. Struktury metali i stopów metali 3. Zwi ą zki mi ę dzymetaliczne 4. Wi ą zanie sił dyspersyjnych w kryształach. 5. Kryształy molekularne pierwiastków i prostych molekuł.  6. Kryształy molekularne zwi ą zków organiczny...

Fazy skondensowane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Wyk Wy ład 14  ad 14 Ciekłe kryształy i szkło 1. Struktury mezomorficzne i amorficzne 2. Ciekłe kryształy 3. Stan szklisty 4. Warunki powstawania szkła 5. Struktura szkła 6. Wła ś ciwo ś ci szkła Stany skupienia materii Stany skupienia materi Gaz Ciecz      Ciekłe kryształy Fazy skondensowane Kry...