Prof. dr hab. Irena Pyka

note /search

Agregaty -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2912

AGREGATY Agregaty monetarne Miary pieniądza przyjmuje się w polityce monetarnej banku centralnego Istnieją węższe i szersze definicje pieniądza stosowane do mierzenia ilości pieniądza w obiegu, tzw. agregaty pieniężne Baza monetarna- M0-...

Europejski system banków centralnych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2674

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH: EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH organ wspólnej polityki monetarnej wobec euro, nie posiada osobowości prawnej, organ uchwałodawczy, organ niezależny. EUROPEJSKI SYSTEM BANK...

Podstawowe cele działalności banków centralnych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631

PODSTAWOWE CELE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW CENTRALNYCH Podstawowy cel działalności banków centralnych : Wiarygodny i stabilny pieniądz, który zapewnia podmiotom krajowym i zagranicznym wysoką sprawność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej Obecnie prowadzi się mnóstwo rozmów na temat czy ...

Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce finansowej -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1988

Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce finansowej. W okresie globalnego kryzysu i kryzysu strefy euro myśli się coraz częściej o tym czy instytucja, jaką jest bank centralny powinna się ostać: Polityka fiskalna pozostała na szczeblu narodowym (decyduje większość parlamentarna) ...

Srategie polityki monetarnej -opracownaie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1071

STRATEGIE POLITYKI MONETARNEJ : Strategie polityki monetarnej mogą być różne: Wynikają z dywersyfikacji celów i instrumentów stosowanych przez bank centralny do ich realizacji, jak też różnych kryteriów podziału towarzyszących identyfikacji rodzajów strategii polityki monetarnej W sytuacji, gdy ba...

Strategie postępowania banku centralnego w oddziaływaniu na gospodarkę...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

STRATEGIE POSTĘPOWANIA BANKU CENTRALNEGO W ODZIAŁYWANIU NA GOSPODARKĘ Kryterium podziału - sposób postępowania banku centralnego w oddziaływaniu na gospodarkę: Strategia monetarystyczna: Friedman rozpoczął nurt monetarystyczny, który jest neoliberalny, Liberalizm występuje w

Zadania i cele banku centralnego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2044

ZADANIA I CELE BANKU CENTRALNEGO Bank centralny realizuje, więc różne zadania : Emituje pieniądz gotówkowy i kreuje pieniądz bezgotówkowy Zarządza rezerwami walutowymi Z rządem współzarządza kursem walutowym Realizuje politykę dewizową państwa Zapewnia bezpieczeństwo obiegu pieniądza bankowego...

Nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 5831

Nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej. Nadzwyczajne instrumenty polityki monetarnej : Są różnie definiowane. W podziale na standardowe i niestandardowe. Nadzwyczajne instrumenty polityki często traktuje się jako szczególny rodzaj instrumentów standardowych Zostały zastosowane w okresie gl...

Operacje otwartego rynku -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1239

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU Operacje otwartego rynku (OOR) : Nowoczesne rynkowe instrumenty aktywnego oddziaływania banku centralnego na system bankowy Są okresy, w których bank centralny może zmusić banki komercyjne do udziału w operacjach otwartego rynku Zakup i sprzedaż przez bank centralny papi...

Rezerwy walutowe banków centralnych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2072

Rezerwy walutowe banków centralnych. Rezerwy walutowe banków centralnych : Pojęcie i charakter rezerwy walutowej w bankach centralnych Struktura koszyka rezerw walutowych Poziom rezerw walutowych Cele utrzymania rezerwy walutowej Mier...