Prof. dr hab. Antoni Stanisław Witosz

note /search

Znak towarowy- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

27.10.2011 Wykład 2 Znaki towarowe - prawa o charakterze niematerialnym dominujące w gospodarce: Przedsiębiorstwa chcą wzmocnić swój towar Znak towarowy: Jedno z oznaczeń - źródło pochodzenia towarów i usług Środek ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa - przyciąga klientów Jest zawsze fizycznie...

Obligacje-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1015

26.10.2011 Wykład 2 Temat: Obligacje W polskim prawie nie ma jednorodnej regulacji dotyczącej obligacji: Emisja obligacji jest regulowana w kilku aktach prawnych 1990 - raptowna nowelizacja kodeksu cywilnego - uregulowanie papierów wartościowych w kodeksie cywilnym Definicja papieru wartościow...

Papiery wartościowe-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2149

07.12.2011 Wykład 4 Temat: Papiery wartościowe. Papiery wartościowe - definicja: W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji papieru wartościowego, najczęściej za papier wartościowy uznaje się sui generis dokumenty, które stwierdzają istnienie prawa majątkowego w taki sposób, że posiadani...