produkt

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
produkt - strona 1

Fragment notatki:


Produkt jako element marketingu istota i funkcje produktu klasyfikacja produktów cykl rynkowego życia produktów kształtowanie struktury asortymentowej produktów marka jako element polityki produktu Produkt jako element marketingu Istota i funkcje produktu Produkt jest pierwszym i najważniejszym elementem marketing mix. Strategia produktu wymaga koordynacji działań w zakresie asortymentu, lini produktów, marek opakowań i etykiet. Produkty na rynku dzielimy na :Dobra fizyczne (samochody książki),Usługi(fryzjer, koncerty),Osoby (Michael Jordan),Miejsca(wenecja),Organizacje(stowarzyszenie kardiologów),Idee(planowanie rodziny, bezpieczna jazda samochodem)
Można rozpatrywać produkt na 5poziomach : Najniższy poziom to podstawowy pożytek -oznacza to podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje
Produkt w formie podstawowej -sprzedawca przekształca podstawową korzyść w produkt w formie podstawowej
Produkt oczekiwany -zbiór cech i warunków, jakich oczekują nabywcy, decydujący kupić dany produkt
Pro dukt ulepszony -to taki, który oferuje dodatkowe usługi lub korzyści, wyróżniające go od oferty konkurencji
Produkt potencjalny -to znaczy wszelkie ulepszenia i przekształcenia jakim ostatecznie może podlegać produkt w przyszłości.
Instrumenty i działania związane z produktem-najkorzystniej kiedy przybierają postać zmiennych decyzyjnych i zmiennych zależnych. Aspekty produktu- rynkowy (punktem wyjścia nie jest produkt a rynek oraz potrzeby konsumenta .As pekt techniczno-technologiczny-kształowanie produktu pod względem techniczno-technologicznym-sprawna sprzedaż.
Funkcje produktu Są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego istnienie-decydują o funkcjonalności produktu-j est to podstawowa funkcja. Funkcje podstawowe mogą być spełniane w różnym stopniu.
Relacje między produktem a stopniem realizacji celu decydują o wydajności , która odzwierciedla stopień intensywności wykonania funkcji produktu.Więc podstawowe funkcje produktu to: funkcjonalność i wydajność
Dodatkowe funkcje: wygoda użytkowania i estetyka produktu Kształtowanie funkcji produktu: produkt powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz mieć użyteczność społeczną w długich okresach. Kształtowanie funkcji produktu zgodnie z potrzebami klienta konsument wymaga również przestrzegania zasady ekonomiczności działania.
Klasyfikacja produktów Produkty można podzielić na 3 grupy zależnie od trwałości materialności:
Dobra nietrwałe-dobra materialne konsumowane i używane raz lub kilka razy np. piwo, mydło, sól


(…)

… komponenty materiałowe (żelazo, przędza) i podzespoły (silniki elektryczne). Komponenty materiałowe podlegają dalszej przeróbce-żelazo na stal. Cena i niezawodność dostawy odgrywają największą rolę przy zakupie. Podzespoły wchodzą w skład produktu finalnego.
Dobra kapitałowe-umożliwiają wytwarzanie i przeróbkę produktów finalnych. Dzielimy je na obiekty i wyposażenie
Dobra eksploatacyjne i usługi…
… zdolności wytwórczych i materiałówpozostających w wyniku wytwarzania innych produktów
Przesłanki różnicowania produktów
Wynikają z rynku.Idea postepującego różnicowania produktów i kształtowania ich struktury wywodzi się ze zjawiska segmentacji rynku.
Różnicowanie pionowe produktów-opiera się na tym iż rynek nie jest homogeniczny. Dany model produktu w ramach określonego typu potrzeb nie odpowiada…

W przypadku występowania różnych odmian danego produktu może okazać się konieczne opracowanie odrębnej strategii sprzedaży nie tylko dla danego rodzaju produktu, lecz również dla jego odmian.Podstawą opracowania tych odmian jest segmentacja rynku-opracowana jest strategia sprzedaży stosownie Do właściwości tych segmentów.
Struktura produktów a cykl życia produktu
Wprocesie kształtowania struktury produktów…
… można podzielić na 3 grupy zależnie od trwałości materialności:
Dobra nietrwałe-dobra materialne konsumowane i używane raz lub kilka razy np. piwo, mydło, sól
Dobra trwałe-dobra materialne używane wiele razy np. lodówki, obrabiarki,ubrania
Usługi-oferowane na sprzedaż działania i pożytki z nich płynące np. usługi fryzjerskie
Klasyfikacja dóbr konsumpcyjnych
Konsumenci nabywając dobra mogą być sklasyfikowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz