Procesy geologiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy geologiczne-opracowanie - strona 1 Procesy geologiczne-opracowanie - strona 2 Procesy geologiczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROCESY GEOLOGICZNE:
DENUDACJA:
Współdziałanie wietrzenie, erozji i ruchów masowych. Jest to przemieszczenie rozluźnionych materiałów z wyższych obszarów na niższe lub degradację. Czynniki działają równolegle i się uzupełniają. Rezultatem jest niszczenie na powierzchni ziemi i przenoszenie produktów na niższe miejsca. Przyczyny to zmiany temperatury i grawitacja. Zależnie od warunków zewnętrznych którys czynnik wybija się na 1 plan. Podział:
-normalna (wilgotny klimat, powszechna), pustynna (klimat suchy, wietrzenie mechaniczne), glacjalna (wyjątek, w górach zlodowaconych)
SEDYMENTACJA
To proces osadzania się na powierzchni lądów oraz den morskich i oceanów różnorodnego materiału transportowanego przez wiatr, wodę, lodowce. Tworzenie się osadów lądowych
-Akumulacja rzeczna Depozycja grubszych materiałów niesionych przez rzekę. prędkośc rzeki jest za mała by dalej przenosic materiał transponowany. Rodzaje aluwiów rzecznych: gruboziarniste (materiał tworzy mielizny korytowe), meandrujące (tworzą się mielizny i wały odsypowe). Materiał jest przerabiany przez rzekę: kruszenie ( rozbijanie, pękanie okruchów), abrazja ( naroża i krawędzie okruchów są zaokrąglanę przez działanie rzeki). Gdy rzeka traci nośność i osadza materiał na dnie. Grubsze niżej, lżejsze wyżej, jest to warstwowanie dna. Delty powstają tam, gdzie rzeka uchodzi do zbiornika wodnego, a materiały zostają złożone, nie ma siły transportowej, mogą być palczaste, łukowe, klinowe. Estuarium- lejkowate ujście, gdy rzeka wpada do morza lub oceanu, zaznaczają się pływy i następuje mieszanie się wód morskich. -Akumulacja lodowcowa
Wilkośc i ilośc niesionego materiału jest uzależniona od ukształtowania podłoża i masy lodu. Może być niesiony na lodzie lub w środku lodu i przy spągu. Morena - osad niesiony na lub w lodowcu lub osad wytopiony z lodowca. Morena powierzchniowa to głazy, bloki i okruchy skalne na powierzchni lodowca. Morena boczna to materiał skalny po bokach. Morena środkowa to kontakt dwóch lodowców. morena czołowa to materiał złożony w wał lub ciąg pagórka przed czołem lodowca. Denna to materiał skalny przymarznięty do spągu lodowca. Drumliny to wąskie wzgórza zbudowane z osadów lodowcowych, wydłużone w kierunku ruchu lodu. Osady fluwioglacjalne -wody pochodzące z topienia lodowców wynoszą materiał skalny, po wypłynięciu spod lodowca ich siła maleje i materiał osiada, przy czole grubsze, dalej drobniejsze. Kemy- pagórki z nierówną powierzchnią, zbudowane z piasków i żwirów. A gdy wody nie znajda odpływu gromadzą się w jeziorach i powstają w nich osady limnoglacjalne.
- Akumulacja eoliczna
Depozycja pod działaniem wiatru. W czasie transportu materiał jest sortowany i obrabiany mechanicznie. Unoszony materiał zostaje rozdzielony na piaski lotne i pyły atmosferyczne. Piasek zatrzymuje się na przeszkodach (głazy, pagórki) i się tam gromadzi tworząc wyniosłośc czyli wydmę. Mogą być paraboliczne, nieregularne, barchany. Główna działalnośc przy brzegach i na pustyniach. Pyły atmosferyczne (z pustyń, wybuchów wulkanów), gdy opadną na powierzchnię nie mogą zgromadzic się w większej ilości. Less- typowy utwór akumulacyjny pyłów atmosferycznych. Tworzy strome lub pionowe ściany. Osady te są warstwowane przekątnie lub krzyżowo.

(…)

… grzbietów śródoceanicznych.
Płaszcz Ziemi -odzdielony od skorupy nieciągłością Moho, najgrubsza, najmasywniejsza częśc kuli ziemskiej (67%). Najwyższa częśc ze skorupą tworzy litosferę podzieloną na płyty, które są w ciagłym ruchu. Pod litosferą znajduje się astenosfera (podatna na deformacje plastyczne, bo wysoka temperatura). Skały górnego płaszcza są z oliwianu, piroksenów i granatów. W płaszczu…
… lub wiatr. Osady utworzone na skutek opadania na dno morskie resztek życia organicznego. Istnienie dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym między różnymi związkami.
-osady litoralne
Blisko brzegu morza między linią przypływu i odpływu aż tam, gdzie rośliny przywierają do dna. Charakterystyczne cechy to ruchliwość wody, płytkość, blisko brzegu, dobre naświetlenie. Mogą tworzyc się laguny, mierzeje, plaże…
… powstania życia na Ziemi nie są znane, choć ustalono ogólne teorie tego procesu.
Wszystkie teorie opisujące powstanie życia na Ziemi są do siebie podobne -jeśli życie powstało na Ziemi, czas jego zaistnienia jest wysoce ulotny -istnieją głosy, że nastąpiło to 4 miliardy lat temu.
Najstarsze ślady życia -ślady niebieskozielonych sinic znaleziono w skałach, których wiek ocenia się na około 3 mld…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz