Procesy adaptacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy adaptacji - strona 1 Procesy adaptacji - strona 2 Procesy adaptacji - strona 3

Fragment notatki:

Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji, akulturacji Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości. - Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niektórych , identyfikacja innych umożliwiająca współżycie z innymi ( pojęcie szersze od integracji , pojęcie całościowe lub fragmentaryczne ) - Akulturacja - zmiana sposobu wymiany między kulturami i przepływu treści - Asymilacja - ostatnia faza , przystosowanie do kultury , z którą wchodzimy w kontakt, rezygnacja z własnej i przyjęcie innej . Zupełna identyfikacja z daną kulturą. Subkultury i kontrkultura Podkultura - zespół norm i wartości odrzucających istotne elementy kultury danego społeczeństwa , wzory i wartości nowe wprowadzone w miejsce odrzuconych w danej kulturze. Subkultura - nowe wzory i wartości , dodatkowy element kultury globalnej , jednak jej podporządkowane . Np. subkultury różnych pokoleń , młodzieżowe Anty kultura - wzory i wartości , które wyczerpują się w samym akcie odrzucenia kultury i stanowią raczej formę świadomości niż praktyki społecznej. Obok niezgodności z podstawowymi normami i wartościami w kulturze dominującej , podkultura charakteryzuje się niesamoistnością , ponieważ nie może istnieć bez kultury dominującej. Podkultura tworzy się kiedy emkulturacja przebiega w warunkach dezintegracji. Kontrkultury wyłaniające się z marginesu społecznego powstają w kręgach dewiacyjnych. Kontrkultury są też zrodzone z kontestacji zmierzającej do realizacji społecznej , utopii która miałaby być źródłem społeczno - kulturalnego odrodzenia. Kultura a cywilizacja W języku fr. „cywilizacja” i „kultura” znaczą to samo . 1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej , niematerialnej kultury. 2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych form współżycia , procesu wzrastającego poskramiania efektów i podwyższania progu tego , co legalne. Cywilizacja to uczłowieczenie ludów w ich zewnętrznych urządzeniach , zwyczajach oraz w ich wewnętrznych przekonaniach. 3. Wg Toynbee cywilizacja to instytucjonalizacja systemu tradycji etycznych , religijnych , ideologicznych dominującego w danym społeczeństwie i społeczności z nim związanych . Cywilizacja to wyższe stadium rozwoju. 4. Cywilizacja - sfera środków Kultura - zbiór celów 5. Wg Webera cywilizacja wiąże się z racjonalizacją życia . Kultura jest natomiast swoistym układem sił żywotnych , który kształtuje oblicze danego społeczeństwa i jest utrwalony przez jego mentalność.

(…)

…., gł. w gosp. rynkowej, bezrobocie, dorywczość zatrudnienia, niskie płace, brak samozorganizowania się ludzi, stos. społ. oparte na pokrewieństwie. Kult. ub. daje obraz szczęśliwego życia. Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach. III układ Układ mediów. Środki komunikowania pośredniego, sformalizowanie jest niejednoznazne, publiczność jest niezebrana i zarówno diachroniczna i symboliczna. Kultura masowa • zjawisko stosunkowo nowe (pojawiło się wraz z rozwojem druku) • związek kult. mas…
… ubóstwa: - niski stopień uczestnictwa w ogólnonarodowych instytucjach - zdezorganizowane życie społ. - wrogie nastawienie do zewn. świata, - brak właściwego dzieciństwa, - silny fatalizm połączony z poczuciem beznadziejności i kompleksem niższości wobec innych środowisk - niski poziom aspiracji. Zły stan zdrowia, okropne warunki życia tworzą etos obszarów nędzy. Kult. ub. staje w różnych kontekstach hist…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz