Proces zarządzania - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4585
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces zarządzania - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Pierwszy plik ma objętość 4 stron i opisuje takie zagadnienia jak: system informatyki menedżerskiej, metodyka analizy strategicznej, biznesplan, struktura SIM, strategie zarządzania, logistyka, system produkcyjny. Drugi plik składa się z 6 stron tekstu, gdzie opisane zostały pojęcia: systemy motywacyjne w firmie, czynniki motywacyjne, kryteria oceny zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, struktura programu rozwoju personalnego przedsiębiorstwa. Oprócz tego w notatce znajdują się pojęcia: strategia rozwojowa, strategia marketingowa, proces zarządzania marketingowego, stanowisko organizacyjne, struktura liniowa, struktura funkcjonalna, struktura sztabowa, struktura dywizjonalna, struktura macierzowa.

SYSTEMY MOTYWACYJNE W FIRMIE
Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie to ogół pracowników, którzy tworzą system wieloaspektowy, tj. ujęty w następujących aspektach:
organizacyjnym
ergonomicznym
psychologicznym
społeczno- ekonomicznym
prawnym
Motywacja- atrybut świadomości człowieka jako cechy, która uzasadnia aktywację działania lub jego zaniechanie.
Motywowanie- funkcja bodźcowa i argumentacyjna zdeterminowana przez środowisk pracy, środki lub zachęty i perswazji.
Części składowe systemu motywacyjnego:
Czynniki motywacyjne
System zadaniowy przedsiębiorstwa
Koszty pracy w przedsiębiorstwie
System partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
KLASYFIKATOR FUNKCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
N. zarządzanie zasobami ludzkimi:
Sterowanie zasobami ludzkimi:
Formułowanie celów zarządzania zasobami ludzkimi
Planowanie zatrudnienia
Planowanie kosztów pracy
Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji programu poprawy jakości procesów pracy
Dysponowanie funduszem wynagrodzeń i innymi środkami
Sterowanie przemieszczeniami pracowniczymi
Sterowanie działalnością szkoleniową, socjalną i ochroną zdrowia
Podejmowanie decyzji dotyczących awansów i sankcji
Podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania, zwalniania i redukcji personelu
Organizowanie zasobów ludzkich
Dobór kandydatów do pracy (rekrutacja i selekcja)
Organizowanie systemów pracy
Wartościowanie pracy i atestacja
Gospodarowanie funduszem czasu i pracy
Koordynowanie przemieszczeń pracowniczych
Organizowanie zespołów zadaniowych
Motywowanie pracowników
Kształtowanie stosunków międzyludzkich w środowisku pracy przedsiębiorstwa
Kształtowanie rozwoju potencjału pracy
Polityka płacowa i stosowanie innych bodźców (materialnych i niematerialnych)
Opracowanie systemu partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kontrolowanie procesów pracy
Ocenianie pracowników (przeglądy i rankingi)
Aktualizacja i modyfikacja systemów płac
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zadaniowego
Nadzór nad ilościowym i jakościowym wykonaniem pracy
Kontrola kosztów
Czynniki motywacyjne
Wyszczególnienie:
Środowisko pracy:
Środowisko społeczne
Lokalizacja przedsiębiorstwa i środowisko naturalne
Wyposażenie techniczne
Sytuacja ekonomiczna
Środki zachęty
Bodźce materialne:
płace
premie
fizyczne warunki pracy
lecznictwo
wyjazdy zagraniczne
mieszkania
nagrody
inne
Bodźce niematerialne
system więzi społecznych


(…)

… firmę przed potencjalnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami, te mechanizmy to procedury kontroli tworzące system wczesnego ostrzegania; kryterium jakości: wskaźniki dotyczące wydajności pracy, poziomu jakości wyrobów, rentowności, płynności
rozwojowa - dowodzi ekspansywności firmy przez zdobywanie nowych rynków zbytu , dywersyfikację produkcji, działalność inwestycyjną; kryterium jakości: wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku, stopa marży brutto.
Metodyka przygotowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem:
Etap I. Opracowanie programu Działalności Globalnej Przedsiębiorstwa (DGP) :
Faza 1. Sformułowanie celów firmy
Faza 2. Ustalanie założeń programu DGP:
determinanty obszaru niezmienności funkcjonowania przedsiębiorstwa (czynniki niezależne od przedsiębiorstwa),
sytuacyjne wymogi…
… z realizowanego działania).
Fazy procesu produkcyjnego
Faza 1. proces przygotowania produkcji
Faza 2. proces wytwarzania
Podfaza 1. proces wytwórczy podstawowy
Podfaza 2. Proces wytwórczy pomocniczy
Podfaza 3. Proces wytwórczy obsługowy
Faza 3. proces dystrybucji i obsługi klienta
Otoczenie systemu produkcyjnego
System produkcyjny
Otoczenie bliskie - finanse + marketing + personel + poziom techniki + dystrybucja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz