Procedura ustawodawcza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura ustawodawcza-opracowanie  - strona 1 Procedura ustawodawcza-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

PROCEDURA USTAWODAWCZA - droga jaka musi przejść akt generalny aby stać się ustawą. 1. Inicjatywa ustawodawcza: to prawo wniesienia do parlamentu przez określone podmioty projektu ustawy. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, rządowi, prezydentowi. W niektórych państwach prawo to miały również np. związki zawodowe lub dane grupy wyborców. Przysługujące posłom prawo inicjatywy ustawodawczej bywa czasem ograniczone ze względu na: liczbę wnioskodawców, czas wykonania inicjatywy ustawodawczej, zabezpieczenie finansowe projektowanej ustawy. 2. „czytanie” projektu ustawy: obecnie przyjęta jest zasada rozpatrywania ustawy w trzech czytaniach. Pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu odpowiedniej komisji z wyjątkiem ustawy o szczególnym znaczeniu, której czytanie odbywa się na posiedzeniu sejmu. Pierwsze czytanie kończy się kierowaniem projektu do komisji chyba, że Sejm odrzuci projekt w całości. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustaw, a także przeprowadzenie debaty, oraz zgłaszania poprawek i wniosków. Trzecie czytanie może się odbyć niezwłocznie, jeżeli w drugim czytaniu projekt nie został ponownie skierowany do komisji. Obejmuje ono przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji oraz przedstawienie przez posła-sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłaszanych podczas drugiego czytania. Etap ten kończy się glosowaniem. 3. głosowanie: quorum - najmniejsza ilość głosujących niezbędna do tego, aby podejmowane decyzje były ważne. Większość - co najmniej połowa ustawowych posłów. Wyróżniamy 3 rodzaje większości: większość zwykła - więcej głosów „za” nić „przeciw”. Glosy „wstrzymujące” nie są brane pod uwagę. większość bezwzględna - 50% głosów + 1 „za”. większość kwalifikowana - każda przewidziana przez prawo większa niż zwykła. Głosowanie idzie do 2 izby, w której jest on merytorycznie rozpatrywany. Po rozpatrzeniu projektu odbywa się głosowanie, które przebiega podobnie jak w pierwszej izbie. Jeżeli druga izba odrzuci projekt w całości względnie wprowadzi do niego zmiany, projekt ten ponownie staje się przedmiotem obrad pierwszej izby. Może on zaakceptować propozycje drugiej izby ale tez może je odrzucić. Odrzucenie to wymaga podjęcie uchwały kwalifikowaną bądź bezwzględną większością głosów. Tak uchwalony tekst, jak tez tekst do którego izba druga nie zgłosiła zastrzeżeń, podpisywany jest przez kompetentny organ państwowy. 4. podpisanie: jest to kolejny etapem procedury ustawodawczej. Prezydent może: - podpisać - skorzystać z prawa veta - skierować do Trybunału Konstytucyjnego - skierować ustawę sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów prezydent podpisuje ustawę. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz