Prace nad projektem ustawy w Sejmie i Senacie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prace nad projektem ustawy w Sejmie  i Senacie - strona 1 Prace nad projektem ustawy w Sejmie  i Senacie - strona 2 Prace nad projektem ustawy w Sejmie  i Senacie - strona 3

Fragment notatki:

Prace nad projektem ustawy w Sejmie Konstytucja przewiduje, a regulamin Sejmu to potwierdza, że uchwalanie ustaw odbywa się w trzech czytaniach. Zasadne zaczyna w takim razie być pytanie o dopuszczalność i konstytucyjną poprawność regulacji zawartych w regulaminie sejmowym, dopuszczających skracanie procesu ustawodawczego. Pierwsze i drugie czytanie Uchwały podejmuje się w dwóch czytaniach. Pierwsze czytanie projektu ustawy przeprowadza się na posiedzeniu komisji. Reguła ta nie dotyczy tak ważnych projektów ustaw, jak:
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Projektów ustaw budżetowych i podatkowych
Projektów ustaw regulujących prawo wyborcze do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta
Projektów ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych
Projektów kodeksów
Pierwsze czytanie wszystkich ww. wskazanych projektów ustaw musi się odbyć na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Od uznania Marszałka Sejmu będzie zależało, czy do pierwszego czytania na plenum izby nie należy skierować innych jeszcze projektów ustaw i uchwał, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Pierwsze czytanie ustawy może mieć miejsce nie wcześniej niż 7 dnia od dnia doręczenia posłom druku projektu, tak by mieli oni realną możliwość zapoznania się z projektem ustawy. Jeśli pierwsze czytanie odbywa się w komisji, o jej posiedzeniu zawiadamia się wszystkich posłów tak, aby każdy mógł wziąć udział w tym posiedzeniu osobiście, albo, żeby mógł na piśmie zgłosić swoje uwagi do rozpatrywanego projektu , czy też propozycje poprawek.
Pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu ustawy przez wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy oraz debatę w sprawie ogólnych zasad projektu. Jeżeli pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu Sejmu kończy się ono skierowaniem projektu do właściwych komisji , chyba , że Sejm już na tym etapie postępowania zdecyduje się odrzucić projekt w całości. Komisje, do których Sejm odesłał projekt obradują nad nim wspólnie. W celu szczegółowego rozpatrzenia, komisje mogą powołać swoją podkomisję( ma ona obowiązek przedstawić komisjom sprawozdanie. Także komisje, do których Sejm skierował projekt ustawy (uchwały) przedstawiają jemu wspólne sprawozdanie, celem którego jest określenie ich stanowiska wobec projektu . Komisje mogą zaproponować Sejmowi przyjęcie projektu bez poprawek, przyjęcie projektu z określonymi poprawkami, w formie jego tekstu jednolitego oraz odrzucenie projektu. W razie zaistnienia którejś z dwóch pierwszych sytuacji projekt ustawy przechodzi do drugiego czytania, które zawsze odbywa się na forum plenarnym izby. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie przez wybranego przez komisje ich sprawozdawcę, przeprowadzenie debaty, oraz zgłoszenie poprawek i wniosków. Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w trakcie ich rozpatrywania przez Sejm przysługuje:

(…)

…, albo odrzucenie ustawy przekazywana jest obecnie przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia przez komisje, które zajmowały się projektem ustawy, przed jej uchwaleniem w Sejmie. W ich posiedzeniu, na którym rozpatrywane są poprawki Senatu, bierze udział senator-sprawozdawca reprezentujący komisje senackie. W konsekwencji komisje sejmowe przedstawiają Sejmowi swoje sprawozdanie, w którym mogą wnosić o uchwalenie…
… w trakcie ich rozpatrywania przez Sejm przysługuje: Wnioskodawcy
Co najmniej 15 posłom
Radzie Ministrów
Przewodniczącemu klubu parlamentarnego( albo upoważnionemu przez niego wiceprzewodniczącemu kluby - w imieniu klubu
Przedstawicielowi porozumienia posłów, jeśli reprezentuje on co najmniej 15 posłów.
Poprawki przy tym winny być uprzednio przedstawione komisji sejmowej, w przeciwnym razie Marszałek sejmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz