Wykład - procedura ustawodawcza w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - procedura ustawodawcza w Polsce - strona 1 Wykład - procedura ustawodawcza w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

PROCEDURA USTAWODAWCZA W POLSCE
Inicjatywa ustawodawcza w Polsce przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi i Radzie Ministrów, oraz grupie 100000 obywateli (projekt obywatelski). Każdy wnioskodawca przekazując projekt ustawy marszałkowi sejmu, musi przygotować skutki finansowe jej wykonania.
Marszałek może zwrócić wniosek wnioskodawcy, gdy jego uzasadnienie nie jest zgodne z regulaminem. Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi trafia on do pierwszego czytania na posiedzenie sejmu lub komisji. Marszałek zarządza też drukowanie projektu i dostarczenie go posłom (muszą go otrzymać co najmniej 7 dni przed pierwszym czytaniem) oraz prezydentowi, marszałkowi senatu, premierowi.
Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach, można do niego wprowadzić poprawki (prawo to posiada wnioskodawca, posłowie oraz rząd), wnioskodawca może też wycofać swój projekt do czasu zakończenia drugiego czytania.
Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmu projekt trafia do komisji sejmowych, te (czasem przy pomocy podkomisji) obradują nad wnioskiem i spisują sprawozdanie w którym optują za:
przyjęciem wniosku w całości, bez poprawek
przyjęciem wniosku z poprawkami
odrzuceniem projektu
Sprawozdanie komisji jest drukowane i dostarczane posłom. Po co najmniej 7 dniach odbywa się drugie czytanie, podczas którego poseł sprawozdawca przekazuje stanowisko komisji, później odbywa się debata oraz zgłaszanie poprawek i wniosków.
Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji (jeżeli projekt został tam ponownie skierowany) oraz głosowanie. Głosuje się za odrzuceniem projektu w całości, za poprawkami do poszczególnych artykułów, za projektem w całości (z uwzględnieniem przegłosowanych wcześniej poprawek).
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie członków. Głosowanie odbywa się rano wyznaczonego dnia. Tak uchwalona ustawa jest przekazywana do Senatu i ten może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki lub odrzucić w całości, ma na to 30 dni. Zmiany Senatu Sejm może odrzucić tylko bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Jeżeli sejm nie spełni tego warunku musi przyjąć zmiany. Ustawa zatwierdzona przez obie izby trafia do prezydenta, który albo ją podpisuje (w ciągu 21 dni) lub wetuje. Może też "wysłać" ustawę do Trybunału Konstytucyjnego , który sprawdzi jej zgodność z konstytucją (gdy taka występuje prezydent musi ją podpisać). Prezydent może też przesłać ustawę do ponownego rozpatrzenia (z umotywowanym wnioskiem), gdy sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów to prezydent musi ją w ciągu 7 dni podpisać.
Ustawy rozpatrywane w trybie pilnym senat musi rozpatrzyć w ciągu 14 dni, a prezydent ma na ich podpisanie dni 7.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz