Problemy metodyczne w planowaniu operacyjnym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy metodyczne w planowaniu operacyjnym - strona 1

Fragment notatki:

Problemy (uwagi) metodyczne w planowaniu operacyjnym Występuje tu specyfika metodyki planowania przy planowaniu ogólnym i przy planowaniu szczegółowym przedsiębiorstwa.
W planowaniu ogólnym przedsiębiorstwo jest zmuszone do korzystania z różnych informacji dotyczących przeszłości. Informacje te dotyczą przede wszystkim dotychczasowych zapotrzebowań na produkty przedsiębiorstwa, żeby potem w drodze ekstraploatacji określić zapotrzebowanie w przyszłości (planowanie japońskie).
Źródłem tych informacji są:
zawarte umowy i zamówienia od użytkowników a także jednostek handlowych
analizy dotyczącej dotychczasowych struktur i kierunków sprzedaży
wyniki badań potrzeb rynku, przewidywań, prognoz zapotrzebowania na produkty opracowane przez służby marketingowe.
Chodzi tu też o dotychczasowe zachowania konkurentów na rynkach krajowych jak i zagranicznych.
Opracowanie planów z uwzględnianiem tych wszystkich informacji determinuje ich kształt, przy czym zawsze w sytuacji rynku konsumenta zakres rzeczowy działalności przedsiębiorstwa jest uzależniony od potrzeb rynku.
Dlatego do planu sprzedaży dostosowany jest plan działalności podstawowej, który nie musi być z nim identyczny, ponieważ są jeszcze istniejące zapasy przedsiębiorstwa.
Plan działań podstawowych służy za podstawę do budowy planu kosztów. Te plany się przenikają i oba służą do budowy planu zatrudnienia i płac oraz zaopatrzenia. Założenia wszystkich tych planów należy zawsze rozpatrywać w ścisłym związku z rodzajami i wysokością wydatków, które te założenia implikują.
Współcześnie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej stosuje się w szerokim zakresie w planowaniu modele komputerowe, które umożliwiają stosowanie technik symulacyjnych. Ta technologia symulacyjna umożliwia wielostronne i wielokrotne analizowanie wzajemnych zależności techniczno -produkcyjnych, ekonomiczno -finansowych w procesie budowy planów.
Występuje tu interakcja między planistą -człowiekiem, a komputerem -nie człowiekiem, która pozwala uzyskać informacje o wszelkich skutkach analizowanych kolejno wariantów planu. Powstaje więc możliwość wyboru wariantu najbardziej optymalnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz