Proces planowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces planowania-opracowanie - strona 1 Proces planowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jak przebiega proces planowania? W przedsiębiorstwie zorganizowanym marketingowo winna zostać zachowana następująca kolejność procesu planowania:
ilościowy plan sprzedaży
wartościowy plan sprzedaży
plan kosztów
plan zysków plan produkcji
plan inwestycji plan finansowy plan zaopatrzenia plan zatrudnienia
planowanie bilansu
planowany rachunek zysków i strat.
Te elementy powinny dotyczyć zarówno planowania strategicznego jak i operacyjnego. Istnieje tu pewna specyfika.
W planowaniu strategicznym wyróżniać będziemy następujące fazy:
określenie misji przedsiębiorstwa
określenie celów strategicznych
projektowanie i generowanie wariantów strategii
dokonanie wyboru wariantu najbardziej optymalnego opracowanie warunków realizacji strategii.
Te etapy są realizowane w warunkach zbadania otoczenia (otoczenie dalsze lub bliższe). W ramach wyboru określonej koncepcji konkurowania i w warunkach analizy szans i zagrożeń, które to łącznie stanowią tzw. uwarunkowania zewnętrzne i w warunkach określonego stanu organizacyjnego przedsiębiorstwa, jego zasobów, systemu organizacyjnego, które stanowią o jego uwarunkowaniach wewnętrznych.
Natomiast, jeśli chodzi o planowanie operacyjne - to określa się średnio- i krótkoterminowe cele całego przedsiębiorstwa i jego jednostek wewnętrznych.
Stąd też wyróżniamy tu:
plany ogólne, które dotyczą całego przedsiębiorstwa (jego całości)
plany szczegółowe ( tj. plany poszczególnych komórek,- są to więc plany marketingowe i sprzedaży, plany działalności podstawowej, zaopatrzenia, kosztów, plan finansowy).
Planowanie operacyjne możemy podzielić wg takich kryteriów jak:
horyzont planowania zakres planowania
przedmioty planowania.
Jeżeli chodzi o horyzont czasowy to wyróżniamy:
plany roczne : 1 - 3 lat
półroczne kwartalne
miesięczne
dekadowe
dzienne
zmianowe.
Według zakresu są to plany:
ogólne (dla całego przedsiębiorstwa)
szczegółowe (które dotyczą poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa)
Według funkcji plany operacyjne możemy podzielić na plany:
produkcji zaopatrzenia
sprzedaży zatrudnienia
płac
kosztów
finansów.
Plany cząstkowe (szczegółowe ).
Planowanie marketingowe ustala parametry, które umożliwiają sprzedaż produktów. Chodzi tu o badanie rynku, jego segmentację, ale też oddziaływanie na rynek, czyli tzw. marketing mix. Chodzi tu też o ustalenie ilości produktów, które są możliwe do sprzedaży w krótkich okresach czasu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz