Problem ustalenia prawdy w procesie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem ustalenia prawdy w procesie - strona 1

Fragment notatki:


PROBLEM USTALENIA PRAWDY W PROCESIE Reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu:
Domniemania prawne Zasada res iudicata pro veritate habetur - z chwilą, gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje się ono prawomocne formalnie i niepodważalne, nawet gdyby okazało się, iż jest oparte na błędnych ustaleniach faktycznych (powaga rzeczy osądzonej). Zasada formalizmu procesowego - czynności procesowe muszą być dokonywane w określonej formie, np. środki odwoławcze muszą być składane w przewidzianym terminie, bo po ich upływie strona traci prawo do ich wniesienia, nawet gdyby ustalenia sądu I instancji były błędne. Zakaz reformationis in peius - jeżeli środka odwoławczego nie wniesiono na niekorzyść oskarżonego to zasadniczo nie można zmienić wyroku na jego niekorzyść, nawet gdyby okazało się, iż zasługuje on na surowszą karę. Zakazy dowodowe - służą przede wszystkim ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich (idea uczciwego procesu - fair trial); t rzy podstawowe kategorie zakazów dowodowych:
Zakazy dowodu określonych faktów np. związane z tajemnicą narady sędziowskiej, tajnością wyborów do ciał przedstawicielskich. Zakazy stosowania określonych środków dowodowych np. „nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1. Obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę; 2. Duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”, Zakazy stosowania określonych metod dowodowych np. wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi nie mogą stanowić dowodu; podobnie informacje uzyskano stosując przymus fizyczny lub psychiczny (tortury, groźby, a nawet podstęp) oraz określone środki chemiczne lub techniczne.
Przywileje dowodowe - prawo do nie udzielania informacji (np. prawo odmowy zeznań), skorzystanie z przywileju skutkuje powstaniem zakazu dowodowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz