prezentacje orlen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3556
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prezentacje orlen - strona 1 prezentacje orlen - strona 2 prezentacje orlen - strona 3

Fragment notatki:

Jest to projekt zaliczeniowy (13 stron) na temat stosowanej polityki marketingu miezynarodowego przez Koncern PKN Orlen.

Projekt zawiera m.in. zagadnienia takie jak: część syntetyczna, historia, charakterystyka przedsiębiorstwa, strategia marketingowa, produkty przedsiębiorstwa, ocena potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa, wielkość sprzedaży paliw grupy orlen na rynkach macierzystych, udział w macierzystych detalicznych rynkach paliw spółek należących do grupy orlen w latach 2008–2009, bilans.

Notatka zawiera liczne wykresy i tabele.

Strategia Wejścia i Obsługi Rynku Przedsiębiorstwa PKN ORLEN
Przygotowali:
Joanna Klimek
Karolina Krupczak
Marta Kaflińska Piotr Kozołup
Część syntetyczna
Historia
W 1854 Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę w Bobrówce koło Krosna. Dzięki niemu polski przemysł naftowy prężnie się rozwijał aż do II wojny światowej. W roku 1944 wydano specjalny akt urzędowy określający nazwę organizacji mianem Polski Monopol Naftowy, które później zmieniło w 1945 r. nazwę na Centralę Produktów Naftowych. CPN w 1995 r. została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i dodano do jej nazwy skrót SA. W latach 60. XX wieku został opracowany system wizualny CPN (biało-pomarańczowe logo). Pod koniec swojej działalności spółka posiadała 1400 obiektów stacji paliw oraz około 600 autocystern.
W 1998 r. powstaje narodowy koncern naftowy poprzez połączenie CPN SAi Petrochemii Płockiej SA. 7 września 1999 r. formalnie utworzono Polski Koncern Naftowy. Koncern potrzebował wykreowania nowej marki, która będzie się kojarzyć ze silną firmąna poziomie światowym. Uznano, że nazwa powinna odzwierciedlać: jakość, siłę, moc, energię, charakteryzować producenta z branży paliwowej i petrochemicznej oraz prezentować technologiczne i proekologiczne zaawansowanie firmy, a także zorientowanie na klienta. Pamiętać przy tym należało również o aspekcie narodowym przedsiębiorstwa.
W 1999 r. przeprowadzono badania, które miały za zadanie wyłonić najlepszą nazwę dla przedsiębiorstwa. Otrzymano około 1000 propozycji, z której wyłoniono jedną - Orlen. Słowo Orlen składa się elementów słów orzeł i energia. W 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy SA nazwy handlowej Orlen.
Następnym etapem było stworzenie graficznego logo. Do konkursu na symbol firmy zaproszono najwybitniejszych polskich artystów grafików. Wybrany znak przedstawiał stylizowaną głowę orła. Firma wprowadziła identyfikację wizualną koncernu opartą o kolory: czerwony, biały, srebrny i szary.
.Marka Orlen poprzez działalność społeczną dociera także do dzieci, stąd powstała potrzeba stworzenia maskotki firmowej. Tak powstała spersonalizowana forma znaku marki - Orlenek - sympatyczny orzełek o ludzkich cechach.
Mimo że marka Orlen funkcjonuje na rynku bardzo krótko, bo od 2000 roku, jest dziś polskim synonimem światowej klasy produktów i modelowego ekspansywnego przedsiębiorstwa

(…)

… analityczne, szkoleniowe (w tym szkoła językowa), finansowe czy administracyjne (np. wynajem pomieszczeń i catering). Należy wspomnieć również o ofercie dla kierowców, do której zaliczyć można stacje benzynowe ze sklepami i kafejkami oraz myjnie.
Na podstawie danych na temat struktury produkcji można stwierdzić, że prawie 60% całej produkcji przypada na produkty podstawowe, jakimi są benzyny i oleje napędowe…
… światowej klasy produktów i modelowego ekspansywnego przedsiębiorstwa.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
PKN Orlen jest największą korporacją przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się głównie przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach…
… Naftowego brzmi: Zawsze gdy nas potrzebujesz. Natomiast misją spółki jest dążyć do uzyskania pozycji regionalnego lidera oraz zapewnić akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości Firmy poprzez oferowanie klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako że firma jest transparentna, wszelkie działania muszą być realizowane z zachowaniem ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc…
… z nich, jak benzyny czy oleje napędowe lub opałowe, mają swoje miejsce w obu tych kategoriach; w tym przypadku różnica widoczna jest w ilości oferowanej nabywcom. W grupie skierowanej dla biznesu można jednak odnaleźć np. paliwo stosowane w samolotach, czy różnorodne produkty petrochemiczne, które podlegają dalszej przeróbce w przedsiębiorstwach chemicznych i laboratoriach. Pozostałe produkty sięgają od smarów…
… czy w Czechach. Poprzez przejęcie większości udziałów jest w stanie odpowiednio kierować rynkiem naftowym w danym kraju. Państwa mniej zamożne, takie jak: Rumunia, Serbia, Węgry, czy też kraje leżące na obszarze półwyspu Bałkańskiego są więc atrakcyjne dla dużych koncernów paliwowych. Według ocen autorów strategia wejścia na rynek zachodni jest znacznie utrudniona poprzez dużą ilość konkurentów m.in. Shell. PKN…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz