Prekursorzy zarządzania - Taylor

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prekursorzy zarządzania - Taylor - strona 1 Prekursorzy zarządzania - Taylor - strona 2 Prekursorzy zarządzania - Taylor - strona 3

Fragment notatki:

PREKURSORZY I. KIERUNEK NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA. Frederick W. Taylor (1856-1915) Amerykański teoretyk naukowej organizacji pracy.
Wynalazca stali szybko tnącej - młota parowego
1903 „Zarządzanie warsztatem wytwórczym”
1911 „Zasady naukowego zarządzania”
Opracowania algorytmu pracy fizycznej („eksperyment” w zakładzie hutniczym przy ładowaniu wagonu surówki żelaza) Eksperyment polegał na wytrenowaniu robotnika wg. określonych sprawdzianów psychofizycznych odpowiednio do charakterystyki fizjologicznej i typu pracy
Taylor określił
cechy narzędzi i pracy
kształt i ciężar szufli
długość trzonka
sposób ujęcia szufli
tempo wykonywania czynności
Eksperyment udał się:
„Naukowe zarządzanie” zrodziło się z potrzeb praktyki i stanowiło częściowe rozwiązanie niektórych problemów organizacji i zarządzania, jakie pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem rewolucji przemysłowej.
Niska wydajność indywidualna została uznana przez klasyków organizacji za główny hamulec rozwoju gospodarczego.
„... powolne wykonywania pracy jest najpoważniejszym problemem, z którym musimy sobie poradzić w Stanach Zjednoczonych”
F.W. Taylor zidentyfikował podstawowe czynniki powodujące niską wydajność robotników . Zaliczył do nich:
wadliwy system wynagradzania robotników, który sprawiał, że w ich interesie było ukrywania prawdziwych możliwości produkcyjnych
nieracjonalne metody pracy stosowane w przemyśle
brak zgodności pomiędzy cechami robotników (siła fizyczna, poziom umysłowy, kwalifikacje itp.) i wymaganiami pracy
przekonanie pracowników, że wzrost produkcji prowadzi nieuchronnie do wzrostu bezrobocia.
Naukowe zarządzanie powinno być zdaniem Taylora oparte na czterech podstawowych zasadach :
zasadzie naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej w miejsce metod zdroworozsądkowych typu „mniej więcej”
zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników
zasadzie współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji naukowych zasad zarządzania
zasadzie prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników i robotników w miejsce istniejącego „totalnego” obciążenia pracowników wykonawczych.
Metoda naukowa składa się wg. Taylora z:
Wszystkie zjawiska przyrody są od siebie zależne, są ze sobą połączone, jak kółka zegarka, według pewnych niezmiennych zasad, czyli praw. Nawet najbardziej złożone zjawisko można zredukować do „ostatecznych” konstytuujących je składników i stałych zależności przyczynowo-skutkowych.


(…)

… i rytmu maszyn i urządzeń
stworzenie takich fizycznych warunków pracy (temperatura, wilgotność powietrza , oświetlenie, natężenie hałasu), które maksymalnie sprzyjałyby wydajności pracy
skłanianie robotnika do podnoszenia wydajności poprzez system bodźców materialnych i dyscyplinarnych.
Gdy któryś z robotników nie osiągnął dziennej normy w ciągu kilku kolejnych dni, pomocy udzielał mu instruktor…

Dyscyplina
Jedność rozkazodawstwa
Jedność kierownictwa
Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
Wynagrodzenie (sprawiedliwe i zadowalające)
Centralizacja
Hierarchii
Ład (zapewnienie właściwego miejsce dla każdego człowieka)
Ludzkie traktowanie pracowników
Stabilizacja personelu
Inicjatywa
Zgranie personelu A B
C D Kładka Fayol'a !!!! kładka Fayol'a
Funkcje (czynności) przedsiębiorstwa…
… i społecznego organizmu przedsiębiorstwa
rozkazywanie - rozumiane szeroko jako oddziaływanie na personel
koordynowanie - łączenie, jednoczenie i harmonizowanie wszystkich czynności i wysiłków
kontrolowanie - czuwanie nad tym , aby wszystko odbyło się zgodnie z ustalonymi przepisami (wzorcami) i wydanymi poleceniami
Zasada jedności rozkazodawstwa, konieczność realizowania zróżnicowanych funkcji…
… problemów organizacyjnych.
W warunkach współczesnego przemysłu intelektualne zdolności przeciętnego człowieka wykorzystywane są jedynie częściowo
ELTON MAYO
Podstawowe założenia kierunku human relations sformułował następująco
źródłem podstawowych pobudek organizacyjnego zachowania się pracownika są jego potrzeby społeczne, a szczególnie potrzeby przynależności i uznania;
wynikające z nowej technologii…
… rozdrobnienie pracy zmniejszyło możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych pracownika w wykonywaniu zawodu, toteż poszukuje on satysfakcji w ramach stosunków nieformalnych;
uczestnictwo człowieka w instytucji jest tym bardziej niezawodne i wydajne, im wyższe jest jego morale (czyli im bardziej pozytywny jest jego stosunek do organizacji jako całości, grupy społecznej, której jest członkiem, roli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz