prawo wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo wykład  - strona 1 prawo wykład  - strona 2

Fragment notatki:


Postępowanie egzekucyjnie w administracji: - może dotyczyć należności pieniężnej lub należności o charakterze niepieniężnym Podmioty postępowania egzekucyjnego: 1. organ egzekucyjny I instancji 2. wierzyciel - ten, który wydał decyzję w pierwszej instancji; który może żądać jakiegoś określonego zachowania 3. zobowiązany - osoba, która nie chce dobrowolnie wykonać swojego obowiązku Wszczęcie egzekucji: - z urzędu (organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem , obowiązki niepieniężne) - na wniosek wierzyciela (wierzycielem nie jest organ egzekucyjny, należność pieniężna)   Środki egzekucyjne:             należności pieniężne: - za pracę (z wynagrodzenia) - z wierzytelności i praw majątkowych, - z rachunków bankowych - ze składek - z przeprowadzenia licytacji nieruchomości             obowiązki niepieniężne: - przymuszenie do wykonania grzywny - wykonanie zastępcze na koszt zobowiązanego - odebranie rzeczy ruchomej - zastosowanie siły fizycznej = przymusu bezpośredniego - odebranie nieruchomości - opróżnienie lokalu Postępowanie zabezpieczające   - zabezpiecza postępowanie egzekucyjne i wyprzedza je zarazem zapewniając jego realizację, np. organ wydaje decyzję o zabezpieczeniu rachunku bankowego. Postępowanie sądowo-administracyjne   - aby wszcząć musi być zakończone postępowanie administracyjne z prawomocną decyzją. Odnośnie Sądu Administracyjnego [folia na Moodle]: SKO (Samorządowe Kolegia Odwoławcze) nie pokrywają się z podziałem województw. Organizacja Ekologiczna nie jest ograniczona w postępowaniu administracyjnym (wyjątek). Na prawach strony: nie mogą dysponować postępowaniem tj. nie mogą przyjąć ugody, ale mogą zgłaszać ważne wnioski w podstępowania, mogą wnioskować o powołanie świadków i biegłego, m.in. prokurator Postępowania administracyjne jest sporne (kontradyktoryjne) - sąd jest arbitrem sporu. Skargę wnosimy do Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tego organu administracyjnego, na którego działania lub bezczynność wnosimy skargę. Ponadto: 1.          Organ administracyjny może zmienić swoją decyzję lub postanowienie 2.          Takie wniesienie skargi nie wstrzymuje od wykonania decyzji, lecz sąd może zarządzić wykonanie takiej egzekucji. Sąd administracyjny nie wydaje wyroków, nie rozstrzyga, jedynie podtrzymuje lub uchyla decyzje/postanowienia, tj. działanie kasacyjne. Akt nadzoru - skarga na to, że został zawieszony wójt, że została uchylona uchwała samorządu terytorialnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz