Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - strona 4

Zbieg tytułów do ubezpieczeń-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Zbieg tytułów do ubezpieczeń; Osoby w wieku produkcyjnym Ustawodawca przyjął, że należy podlegać ubezpieczeniu w sposób obligatoryjny tyko z jednego tytułu Ustawodawca wskazał pewne tytuły pierwszeństwa, uprzywilejowania, w których zawsze trzeba obligatoryjnie podlegać Ub E-R - są to stosunek pra...

Zbiegi tytułów w UE-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Zbiegi tytułów w UE: Nie ma jednolitego ustawodawstwa dot. ubezpieczeń społecznych. Zasady: 1. Zasada równości - wszyscy ubezpieczeni powinni być równi bez względu na obywatelstwo, 2. Należy podlegać tylko jednemu ustawodawstwu. 3. Zasada zachowania praw w trakcie nabywania. 4. Zasada zachowan...

Zmiana tytułu ubezpieczenia-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zmiana tytułu ubezpieczenia Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (chałupnicy, zlecenie, prowadzące działalność gospodarczą, duchowni) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak...

Ubezpieczenie dobrowolne-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

ubezpieczenie dobrowolne: Art. 7. Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje: 1) małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy

Świadczenia szczególne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów-opraco...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Świadczenia szczególne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów - art. 82 i 83 Art. 82. 1. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. 2. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypos...

Świadczenia wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne-opracowani...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Świadczenia wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne 1. Nagrody jubileuszowe nie częściej przyznawane niż co 5 lat. 2. Odszkodowanie - jeśli po ustaniu stosunku pracy obowiązuje umowa o zakazie konkurencji; nie mniejsze niż 25% wynagrodzenia pracownika za każdy miesiąc. 3. Odprawy emerytal...

Kiedy ustaje emerytura pomostowa-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

4. Kiedy ustają?? Art. 16. Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem: 1) poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach; 2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku: a) 60 lat ...

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży-opracowanie...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. 1. Umowa na okres próbny - umowa poniżej 1 miesiąca - nie ma ochrony - umowa powyżej 1 miesiąca - jeśli kobieta przekroczyła 3 miesiąc ciąży przedłuża się umowę do dnia porodu 2 . Umowa na czas wykonania określonej pracy - tak samo jak ...

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeni...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz. U. 2005 nr 31 poz. 267 ze zmianami . Zakres przedmiotowy: - świadczenia związane z chorobą - świadczenia związane z urodzeniem dziecka, przyjęciem na wychowanie Art. 2. Świadc...

Polityka społeczna-opracowanie - Prawo pracy

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Polityka społeczna- po raz pierwszy użyte przełom 18/19wieku, utożsamiano ją z pomocą społeczną, związane z ustawodawstwem pracy i ubezpieczeniami. społecznymi - instrumenty, które mają wpływać na stosunki jednostek szczególnie w pracy, chodziło tutaj głównie o środowisko pracy: ochrona zdrowia, nau...