Prawo podatkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe-opracowanie - strona 1 Prawo podatkowe-opracowanie - strona 2 Prawo podatkowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo podatkowe Zasady podatkowe wg Adama Smith'a  4 klasyczne, obecnie zmieniły trochę swój charakter:
1) zasada dogodności
2) zasada taniości
3) zasada pewności
4) zasada równości
ad 1 ) zasada dogodności podatku jest adresowana do organów, jej treścią jest postulat, aby pobór podatku następował w najbardziej dogodnym dla podatnika momencie. Chodzi tu o stronę techniczną poboru. Smith mówił „płać, kiedy jest to dogodne”  najdogodniej jest płacić podatek wtedy, kiedy podatnik ma środki pieniężne. U nas jest to zasadą w przypadku podatku dochodowego, szczególnie u osób fizycznych  który jest podatkiem rocznym, ale zapłata jest rozciągnięta w formie zaliczek. Pozwala to na zmniejszenie ciężaru (jego rozłożenie). Podatek ten przewiduje też instytucję płatnika. Z tego pośrednictwa korzystają pracownicy, renciści, emeryci itp. Płatnik pobiera podatek u źródła w momencie, gdy posiada środki pieniężne. Nie można zwolnić się z pośrednictwa płatnika. Jest to z korzyścią dla państwa:
- permanentne, comiesięczne wpływy środków pieniężnych do budżetu
- mniejsze ryzyko niezapłacenia podatku
ad 2) zasada taniości opodatkowania :
- na funkcjonowanie administracji podatkowej powinna być przeznaczona jak najmniejsza kwota
- wpływy ze świadczeń powinny przewyższać koszty poboru
ad 3) Pewność to gwarancja co do sposobu i terminu zapłaty. Teraz rozumiemy to szerzej  także jako pewność, że państwo nie nałoży nowych podatków bez zgody organu przedstawicielskiego. art. 217 Konstytucji RP: Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Wiedząc wcześniej jakie podatki będą go obowiązywały, podatnik może dostosować do tego swoje działania.
ad 4) Smith postrzega w zasadzie równości dwie płaszczyzny :
- zasadę zdolności płatniczej (proporcjonalne obciążenie podatkiem w zależności od zdolności płatniczej)
- zasadę korzyści (skoro podatnik płacąc podatek przyczynia się do utrzymywania państwa, to im większy podatek płaci, tym lepszych świadczeń ze strony państwa ma prawo oczekiwać)
Dużo wyjątków od opodatkowania, liczne zwolnienia. Zasada ta była deklarowana, ale w zasadzie nie obowiązywała ze względu na możliwe konflikty społeczne.
W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się poglądy, które przypisywały podatkom rolę nie tylko fiskalną, ale także stymulującą rozwój gospodarczy. Wyrazicielem takich poglądów był Adolf Wagner , który podzielił wszystkie

(…)

… państwa
c) gospodarcze
- podatki powinny łagodzić przerzucalność (postulat ograniczania podatków pośrednich) oraz zmierzać do nienaruszalności majątku podatnika (państwu zależy na dochodach regularnych, nie można pozbawić podatnika majątku, bo przestanie płacić)
d) techniki podatkowej
- zasady Smith'a: dogodność, pewność, taniość
Zasady postępowania podatkowego (art. 120-129 Ord.Pod.)
Ordynacja podatkowa
… - w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia wątpliwości stosuje się w. celowościową i systemową
budzenia zaufania do organu podatkowego (art. 121§1)
- organy orzekające nie mogą doprowadzić rozstrzygnięciami do zachwiania tego zaufania (np. poprzez różne rozstrzyganie takiego samego stanu faktycznego i prawnego)
- Minister Finansów odpowiedzialny za jednolite stosowanie przepisów podatkowych
udzielania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz