Prawo konsumenckie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konsumenckie-opracowanie - strona 1 Prawo konsumenckie-opracowanie - strona 2 Prawo konsumenckie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konsumenckie -jest to zespół norm prawa gospodarczego, który przede wszystkim reguluje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami będącymi „nieprofesjonalnymi uczestnikami” obrotu rynkowego.
PODMIOTY KONKURENCYJNEGO RYNKU:-PRODUCENT-jest to podmiot odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu z zamiarem wprowadzenia go na rynek pod własnym nazwiskiem lub pod własną nazwą; -IMPORTER-podmiot, który wprowadza na rynek Wspólnoty wyrób pochodzący z kraju trzeciego;-DYSTRYBUTOR-jest to podmiot w łańcuchu dostaw, który podejmuje dalsze działania po tym jak wyrób już został wprowadzony na rynek Wspólnoty;- KONSUMENT-jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynność i prawnej w celach nie związanych bezpośrednio z własną działalnością zawodową lub gospodarczą.
Podstawowe prawa Konsumentów:1. Prawo do informacji o produkcie; 2. Prawo do bezpiecznego
Użytkowania produktu; 3. Prawo do odszkodowania.
Podstawowe prawa konsumentów: 1. Prawo do informacji o produkcie; 2. Prawo do bezpiecznego użytkowania produktu; 3. Prawo do odszkodowania.
Odpowiedzialność za zgodność produktu z umową (gwarancja ustawowa)-oznacza, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z tym do czego zobowiązał się w zawieranej umowie sprzedaży oraz ofercie technicznej i reklamie. Można więc powiedzieć, że sprzedany towar jest zgodny z umową jeśli przede wszystkim odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub posiada cechy okazanej kupującemu próbki lub wzoru.
Rękojmia-to odpowiedzialność, jaką ponosi sprzedawca wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanego przedmiotu. Powstaje ona z chwilą wydania sprzedanej rzeczy.
Gwarancja komercjalna (producencka)- jest to oświadczenie producenta (rzadziej sprzedawcy) w formie pisemnej o dodatkowych uprawnieniach przysługujących podmiotom (konsumentom) nabywającym jego produkty. Udzielenie gwarancji komercyjnej nie może wiązać się z odrębną opłatą. Gwarant sam decyduje czy udzieli konsumentom gwarancji na swój produkt.
Zawartość dokumentu gwarancyjnego: a)gwarancja komercyjna określa:-obowiązki gwaranta; -zakres odpowiedzialności gwaranta; -uprawnienia kupującego; b)Oświadczenie gwarancyjne - powinno zostać sformułowane w sposób zrozumiały dla konsumenta w języku urzędowym państwa, w którym dokonany został zakup danego produktu; c) dokument gwarancyjny, powinien zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń:-nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;-czas trwania gwarancji;-datę dokonania zakupu;-określenie rzeczy sprzedanej;-zakres obowiązywania gwarancji;-zapewnienie gwaranta odnośnie jakości sprzedawanej rzeczy;-terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej;-dane dotyczące autoryzowanych serwisów;-informacje o niezależności uprawnień z tytułu gwarancji i ustawy konsumenckiej.

(…)

…: a)przedsiębiorca-przedsiębiorca(1 ROK); b) Konsument-Konsument (1 ROK); c) Przedsiębiorca-Konsument (Rynek budowlany)(3 LATA); d) Przedsiębiorca-Konsument (Wada prawna) (1 ROK); e) Przedsiębiorca- Konsument (Sprzedaż konsumencka) (2 LATA).
Organy sprawujące nadzór nad ochroną konsumentów:1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 2. Federacja Konsumentów; 3. Miejski Rzecznik Konsumentów; 4. Inspekcja Handlowa.
Jeśli CENA:•zmienia się między półką i kasą,; •jest niewidoczna, bo zaklejona np. informacją o terminie przydatności do spożycia; •przyklejona na boku półki nie zawsze odpowiada produktowi, którego dotyczy, bo ten się "przesunął", jak tłumaczą handlowcy.
REKLAMACJE USŁUG:1)Sporządzenie umowy:- dokładne określenie kontrahenta;- przedmiot umowy;- cena;- termin wykonania;- dodatkowe postanowienia (kara umowna
… i podatków oraz wyraźnie wskazywać na okoliczności, w których cena może ulec zmianie; •forma zapłaty;•rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;•wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora i na które obie strony umowy wyraziły zgodę;•sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonaniem usług przez organizatora turystyki oraz termin ich zgłaszania.
Usługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz