Prawo Kirchhoffa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo Kirchhoffa  - omówienie - strona 1  Prawo Kirchhoffa  - omówienie - strona 2  Prawo Kirchhoffa  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Prawo Kirchhoffa wyraża równanie:
ΔrH'(T2)= ΔrH'(T1)+ ΔrC'p dT (1)
Rys. 1 Graficzne przedstawienie prawa Kirchhoffa
ΔrH'(T2) - standardowa entalpia reakcji w temperaturze T2(szukana przez Nas)[kJ/mol]
ΔrH'(T1) - standardowa entalpia reakcji w temperaturze T1(jest nam znana)[kJ/mol]
T - temperatura, [K]
ΔrC'p - różnica pomiędzy molowymi pojemnościami cieplnymi produktów i substratów w warunkach standardowych z uwzględnieniem ich współczynników stechiometrycznych[J/K*mol]
ΔrC'p =  jCp,m -  iCp,m (1.a)
produkty substraty
 - współczynniki stechiometryczne Prawo Kirchhoffa wykorzystujemy do obliczenia standardowej entalpii reakcji w interesującej Nas temp. na podstawie znajomości standardowej entalpii reakcji w innej temp. oraz pojemności cieplnych produktów i substratów w tym zakresie temperatur.
Definicje wielkości występujących we wzorze
Entalpia(H) - jest funkcją stanu(tzn. jej zmiana nie zależy od drogi przemiany) zdefiniowana jako:
h=u+pv (2)
Gdzie: u - energia wewnętrzna układu [J]
p - ciśnienie w układzie [N/m2]
v  objętość ogólna układu [m3]
gdy p=const i układ nie wykonuje pracy nieobjętościowej : dh=dq (3)
Funkcje zwaną Entalpią wprowadzamy, gdy układ może wykonać pracę zmiany objętości. W takich warunkach część energii dostarczonej do układu na sposób ciepła wraca do otoczenia więc: du

(…)

… temperatury.
dH=CpdT (6)
całkując w granicach T1 - T2 (zakres temperatur w których ogrzewamy substancje), otrzymujemy: H(T2)=H(T1) + Cp dT (7) (zakładamy ze w temperaturze ot T1 do T2 nie zachodzą przemiany fazowe)
Równanie jest słuszne dla każdego z reagentów, wiec standardowa entalpia reakcji zmienia się od temperatury T1 do T2 tak jak wyraża to równanie Kirchhoffa (1)
Entalpia standardowa reakcji ΔrH…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz