Prawo jako rozmowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo jako rozmowa  - strona 1 Prawo jako rozmowa  - strona 2 Prawo jako rozmowa  - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO JAKO ROZMOWA -gdy teoria prawa jako techniki okazała się nieskuteczna pojawiała się teoria prawa jako rozmowy Przedstawiciele :
H. Maturana
F. Varela
N. Luhmann
G. Teubner
H. Wilke -istnieją dwa ujęcia prawa jako rozmowy:
prawo autopojetyczne (ujęcie systemowe)
prawo allopojetyczne (ujęcie komunikacyjne) A) Prawo autopojetyczne  prawo autonomiczne, które samo tworzy swoje struktury, kontroluje swoje wewnętrzne operacje i jest niezależne od czynników zewnętrznych System autopojetyczny - (H. Maturana) system, który sam tworzy elementy, z których się składa oraz sam steruje swoimi operacjami
-systemy autopojetyczne zostały przeniesione na grunt socjologiczny w latach 80-tych XX wieku -autopojetyzacja to wynik dyferencjacji współczesnych społeczeństw -system autopojetyczny charakteryzuje się następującymi cechami:
samoreprodukcja - system sam wytwarza elementy, z których się składa
samoodnoszenie - operacje systemu powiązane są tylko z innymi operacjami systemu
samoorganizacja - system sam organizuje swoje struktury
samoregulacja - system sam steruje swoimi operacjami -autopojetyzacja polega na tym, że systemy społeczne w wysoko rozwiniętych społeczeństwach wytwarzają całkowicie samodzielnie własne struktury organizacyjne i wzory instytucjonalne, tworząc odpowiednie mechanizmy regulacyjne i zbiory norm
-podsystemy są zdolne do samoregulacji zachodzących w nich procesów i neutralizacji zewnętrzych wpływów
-autopojetyzacja charakteryzuje się:
operacyjną zamkniętością - zdolność do samodzielnego decydowania o własnych strukutrach i regulacjach
poznawczą otwartością - odbieranie sygnałów z zewnętrznego środowiska -system autopojetyczny nie jest całkowicie odcięty od świata zewnętrznego
-zdaniem G. Teubnera prawo ewoluuje ku systemom autopojetycznym: -prawo jako rozmowa kwestionuje możliwość sterowania sytemami na zasadzie „bodźca → reakcji”, gdyż stoi ono w sprzeczności z zamkniętością systemów
-odrzuca ono założenie, że prawem można dowolnie kształtować procesy społeczne zachodzące w systemach
-prawo jako rozmowa ewoluuje w kierunku kontroli przez sterowanie ramowe (tzw. prawo refleksyjne Teubnera ):
sterowanie horyzontalne zamiast wertykalnego
sterowanie proceduralne zamiast materialnego
sterowanie pośrednie zamiast bezpośredniego
decentralizacja funkcji sterujących państwa zamiast centralizacji i biurokratyzacji
↓↓↓
państwo przestaje być tradycyjnym suwerenem, a partnerem rozmów i negocjacji
państwo kieruje obywatelami nie przez zakazy/nakazy, a przez tworzenie określonych możliwości i procedur działania

(…)


państwo kieruje obywatelami nie przez zakazy/nakazy, a przez tworzenie określonych możliwości i procedur działania podstawą są normy warunkowe, a nie celowe Ocena teorii:
-pełna autopojetyzacja oznacza pełną pozytywizację prawa i zamknięcie go w tekstach prawnych -zgodnie z koncepcją zasad prawa Dworkina oraz tezą o otwartej tekstowości prawa (open texture of law) Harta jest to niemożliwe -Teubner broni…
… lub innych symboli -celem tego rodzaju działań jest osiągnięcie porozumienia uczestników interakcji społecznych -obu typom działań Habermas przyporządkowuje dwa typy racjonalności:
racjonalność instrumentalna - jej podstawą jest władza empiryczna i sformułowane na jej podstawie dyrektywy instrumentalne -racjonalność inst. oznacza dążenie do obranych celów, których jedynym kryterium oceny jest efektywność rozumiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz