Prawo administracyjne - Centralne organy administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Centralne organy administracji - strona 1

Fragment notatki:

Centralne organy administracji ≠ organy naczelne, ale czasem: = urzędy centralne.
Prezes GUS
szef CBA
Komendant gł. straży pożarnej/policji
większość: ch. jednoosobowy (najczęściej: kierownicy)
Urząd patentowy jest organem, nie jego prezes
podporządkowane są organom rzędowego stopnia (na ogół): ministrom/Prezesowi RM
większość funkcjonuje w ramach działów
relacja z organami naczelnymi - nadzór.
A. Zakres i środki nadzoru
organy nadzorujące centralne organy Adm mają zagwarantowany wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w tych organach, na strukturę ich urzędów oraz kierunki działania.
Standard nadzoru: U o RM (nie dotyczy Premiera)
B. Rola organów (urzędów) centralnych
zawiadują ze szczebla centralnego realizacją wyznaczonych przez prawo zadań istotnych z punktu stabilnego funkcjonowania państwa (reglamentacyjna, policyjno-ochronne, służby państwowe np. archiwalno-geologiczne)
organy mają pozostać stabilne i uniezależnione politycznie
Inspekcje specjalne = grupa w miarę jednorodnych, o określonym stopniu, samodzielności (i odrębności organizacyjnej instytucji) będących istotnym składnikiem całego systemu kontroli w państwie, a także elementem składowym aparatu administracyjnego
np. państwowa inspekcja sanitarna/weterynaryjna
podobna rola: instytucje dozorów/nadzorów specjalistycznych (np. Urząd Nadzoru Technicznego)
traktowana jest zbiorczo jako ogólna instytucja (nie 1 inspektor) powołana do określonych zadań kontrolnych
centralne organy inspekcji: Główni Inspektorzy = centralne organy Adm rządowej, są podporządkowani MINISTROM
funkcjonują w ramach zespolonej adm wojewódzkiej lub pod zwierzchnictwem starosty powiatowego
nie są instytucjami monofunkcyjnymi (nie tylko f. Kontrolne, mogą np. wydawać D adm.)
Nietypowe jednostki organizacyjne administracji centralnej
Agencje = jednostki, która może mieć różny ch. Pr i która została utworzona do wykonywania wydzielonych zadań APbl często o gosp. i fin. naturze, leżących w obszarze zainteresowania rządu. dysponują majątkiem państwowym, podporządkowane są ministrom lub premierowi
niekiedy ich sytuacja pr jest podobna do centralnych organów Adm lub o statusie państwowych osób pr. lub państwowych j. Org. Fundusze celowe np. Fundusz Pracy
Fundacje prawa publ. np. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
niektóre osoby pr, których organy pełnią funkcję adm. np. Polski Klub Wyścigów Konnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz