Prawne formy działania administracji - Akt normatywny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne formy działania administracji - Akt normatywny - strona 1 Prawne formy działania administracji - Akt normatywny - strona 2 Prawne formy działania administracji - Akt normatywny - strona 3

Fragment notatki:

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJĄ - konkretne czynności działania administracji.

Do prawnych form zaliczamy:

 • wydawanie aktów normatywnych, wydawanie aktów administracyjnych, zawieranie ugody administracyjnej oraz zawieranie porozumień administracyjnych.
 • działania faktyczne
 • czynności społeczno-organizatorskie
 • czynności materialno-techniczne

Wskazania przy wyborze którejś z form:

 • forma musi odpowiadać poczuciu prawnemu społeczeństwa o celowości.
 • przy wyborze danej formy organizacyjno-administracyjnej należy kierować się względami ekonomicznymi.

AKTY NORMATYWNE charakteryzują się tym, że jest to władcze rozstrzygnięcie organu administracji publicznej zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata abstrakcyjnie określonej sytuacji.

Akt normatywny różni się od aktu administracyjnego tym, że inaczej określony jest adresat aktu. Przy akcie normatywnym adresata nie określa się imiennie, lecz tylko określa się cechy przy wstąpieniu, których każda osoba staje się adresatem aktu. Typowe akty normatywne to: rozporządzenia, zarządzenia, uchwały.

Akty normatywne nigdy nie ulegają skonsumowaniu w wyniku jednorazowego działania, zawsze odnoszą się (mają zastosowanie), gdy zaistnieje określona w nim sytuacja. Akty normatywne wydawane są zawsze na podstawie ustawy.


AKTY ADMINISTRACYJNE - noszą nazwy np. decyzje administracyjne, koncesje, pozwolenia, zezwolenia, licencje, nakaz, zgoda. Charakteryzują się tym, że są skierowane do konkretnego adresata i do konkretnej sprawy.

Akt administracyjny jest to władcze wypowiedzenie się państwa, jest wyrazem woli państwa (organu administracji). O treści aktu decyduje organ administracji. Akt administracyjny jako konkretnie obowiązujące rozwiązanie prawne wiąże zarówno organ wydający ten akt, wiąże adresata aktu i inne organy państwowe. Nikt nie może przeszkadzać w wykonywaniu praw płynących z tego aktu, jeżeli prawa te są zgodne z sensem i treścią wydanego aktu.

Akty administracyjne wydawane są przez organ wyraźnie określony przepisami prawnymi i organ posiadający właściwe kompetencje.

Akt normatywny może przyjmować różne formy, najczęściej formę pisemna, może być też forma ustna oraz forma prawnie uznanego znaku.

W doktrynie akty administracyjne klasyfikuje się na:

1. akty administracyjne zewnętrzne - wydawane na zewnątrz w stosunku do podmiotów nie podporządkowanych bezpośrednio organom administracji - największa grupa akt administracyjnych,

akty administracyjne wewnętrzne - w ramach struktury organizacyjnej np. polecenie służbowe.

2. akty administracyjne konstytutywne - to takie, które tworzą nową sytuację prawną, czyli tworzą, znoszą, zmieniają stosunki administracyno-prawne. Są to akty wywołujące skutki prawne od chwili ich wydania. Typowym przykładem jest decyzja o zmianie nazwiska, nakaz rozbiórki, (…)… dziedzin życia:

 • poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin i złóż oraz składowanie odpadów ochrona osób i mienia
 • zarządzanie portami lotniczymi i inne usługi lotnicze
 • zarządzanie liniami kolejowymi i przewozy kolejowe
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
 • budowa i eksploatacja autostrad płatnych lub wyłącznie eksploatacja autostrad i dróg ekspresowych,
 • magazynowanie, przetwarzanie i dystrybucje…
 • … rozumiana współpraca różnego rodzaju jednostek (państwowej adm. admin. samorządowej i samorządowej).

DZIAŁANIA FAKTYCZNE - wśród tych działań wymieniamy: czynności społeczno-organizatorskie, czynności materialno-techniczne.

Czynności społeczno-organizatorskie są to czynności o charakterze nie władczym, nie może tu być stosowany przymus państwowy, nie są wyczerpująco uregulowane przepisami prawa, wynikają…-techniczne należą do organy - np. wyznaczenie terminu, wezwanie do siedziby. Jeżeli wezwany nie przybędzie pomimo wezwania może tu być zastosowany przymus państwowy.Sfera polegająca na kontaktach działania administracyjnego a światem zewnętrznym.

Są to czynności, które związane są z procesem informacyjno-decyzyjnym - zbieranie informacji, przechowywanie, przekazywanie informacji…(…) określonej działalności (niekoniecznie o charakterze gospodarczym) lub pracy zawodowej gdy wykonywanie takiej działalności związane jest z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. Licencje lotnicze, przewodnickie, dla sędziów sportowych.

Moc obowiązująca aktu administracyjnego - prawomocność aktu administracyjnego:

- formalna - to inaczej niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz