Prawa kobiet - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa kobiet - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Prawa kobiet, ochrona: Problematyka w dziale rodzicielstwa. W polskim prawie można wyróżnić powszechną ochronę kobiet (ze względu na płeć), i ochronę szczegółową, dotyczącą kobiet ciężarnych i opiekujących się małymi dziećmi. Ochrona powszechna jest realizowana przez wykaz prac wzbronionych kobietom, zamieszonych w rozporządzeniu R.M. Są to np. prace pod ziemią, wywołujące wibracje itd. Celem przepisów chroniących kobiety w związku z macierzyństwem jest ochrona organizmu kobiety, ochrona płodu pracownicy, stworzenie matce warunków umożliwiających dalsze wychowanie dziecka. Kobieta ciężarna, ochrona : jest realizowana poprzez wykaz prac szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży zamieszczonych w tym samym rozporządzeniu R.M. Po drugie kobietom zabrania się wykonywania prac określonym w orzeczeniu lekarskim. W obu przypadkach pracodawca winien pracownicę do innej pracy. Jeżeli ta praca jest gorzej wynagradzana, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Jeżeli nie jest możliwe przeniesienie do innej pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie, pracodawca jest obowiązany zatrudnić ponownie przy tej samej pracy. Istnieje również zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, przerywanym czasie pracy i porze nocnej. Również bez jej zgody nie można delegować pracownicy poza miejsce stałej pracy. Kobieta w ciąży ma również prawo do przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas badań lekarskich. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz