Pozycja prawna i zadania gminy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja prawna i zadania gminy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Pozycja prawna i zadania gminy
Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, sprawy te mogą być załatwiane- w odróżnieniu od spraw administracyjnych, które powinny być załatwiane w określonych przez prawo formach działania- bardzo różnymi metodami, można tu wyróżnić grupy spraw takie jak np. :
Sprawy infrastruktury technicznej
Sprawy infrastruktury społecznej
Sprawy ładu przestrzennego i ekologicznego
Sprawy bezpieczeństwa publicznego
Sprawy reprezentacji zewnętrznej gminy
W ramach zadań własnych gminy ustawa wyróżnia specjalną kategorię zadań obowiązkowych, które muszą być wykonane niezależnie od jakichkolwiek przeszkód politycznych czy ekonomicznych, partykularnych czy społecznych, tym samym obywatele mają gwarancję, że w dziedzinach istotnych dla nich życiowo nie będą pozbawieni pomocy gminy, zadania zlecone mogą dotyczyć różnych zakresów, następuje w drodze ustawowej, inne zadania mogą być gminie powierzone, wtedy gmina musi wyrazić zgodę na wykonanie zadania, a ewentualne spory majątkowe rozpatruje sąd powszechny, odrębną formą zlecenia jest umowa, która może być zawarta przez gminę z innymi podmiotami lub organizacjami pozarządowymi, gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań zleconych według zasad i w terminach ustalonych w ustawach lub porozumieniach przekazujących zadanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz