Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza - strona 1 Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza - strona 2

Fragment notatki:

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza (na podst. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia2 lipca 2010 r.) Zasada jest konieczność uzyskania pozwolenia na emisję Nie wymagają pozwolenia (mała emisja) instalacje: Z których gazy i pyły są wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany Energetycznych o nominalnej mocy cieplnej 5 MW (art.153 poś) dla opalanych węglem kamiennym (innymi 10 MW) Do produkcji węgla drzewnego Do suszenia, przechowywania zboża lub innych płodów rolnych Do przesyłu paliw płynnych Oczyszczania ścieków Do chowu i hodowli zwierząt o ile nie są przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko Uzyskanie pozwolenia na emisje może wymagać postępowania kompensacyjnego (art. 225 poś) Pozwolenie zintegrowane - wymagane dla prowadzenia instalacji, która może powodować znaczne zanieczyszczenia środowiska; Pozwolenie to określa warunki emisji: Dla wszystkich instalacji na terenie zakładu Dla każdej emisji gazów i pyłów, ścieków i odpadów W zakresie odprowadzania ścieków do wód, ziemi Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego musza spełniać wymagania najlepszych dostępnych technik Informacje o nich gromadzi Minister w. ds. Środowiska Zaświadczenie o spełnianiu standardów załącza się do wniosku o pozwolenie z integrowane Organ udzielający: Zasada - starosta Uzgodnienie z woj. Insp. Ochr. Środ. Wyjątkowo wojewoda dla: Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest obligatoryjny Na terenach zamkniętych Wraz z wnioskiem wpłaca się opłatę rejestracyjną (maks 3000 euro) Postępowanie toczy się z udziałem społeczeństwa Treść pozwolenia zintegrowanego - powinno spełniać wymagania stawiane pozwoleniom emisyjnym, wodno prawnym na pobór wód, a ponadto powinno określać: Rodzaj działalności Wielkość emisji hałasu poza zakładem Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska Sposoby ograniczania transgranicznego oddziaływania Obowiązek informowania o awarii Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji Okresowa analiza pozwolenia: Minimum raz na 5 lat W razie zmiany najlepszych możliwych technik W razie potrzeby dostosowania instalacji do zmienionych przepisów Pozwolenia zintegrowanego wymaga także prowadzenie zakładu przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo - ołowiowych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz