Pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - strona 1 Pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - strona 2

Fragment notatki:

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA (wgpp) / OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI Zakres przedmiotowy pozwolenia na wgpp •Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, chyba że dana instalacja została zwolniona z obowiązku jego uzyskania w ROZPORZĄDZENIU MŚ z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na wgpp •Instalacje określone w załączniku do rozporządzenia MŚ •Inne instalacje niż ww., do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków: •gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej; •żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu; •instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata. •Inne niż ww. instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny Treść wniosku o pozwolenie na wgpp Wymogi ogólne (art. 184 Poś) oraz: •czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku; •określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu; •opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym; •określenie aerodynamicznej szorstkości terenu; •aktualny stan jakości powietrza; •określenie warunków meteorologicznych; •wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników. Treść pozwolenia na wgpp Wymogi ogólne (art. 188 Poś) oraz m.in.: •charakterystyka miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; •usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz