Poznawalność istnienia i natury Boga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznawalność istnienia i natury Boga - strona 1 Poznawalność istnienia i natury Boga - strona 2

Fragment notatki:

Poznawalność istnienia i natury Boga Istnienie Boga nie jest sprawą oczywistą. Nie jest prawdą wrodzoną. Potrzebny jest więc dowód, który Tomasz proponuje oprzeć na doświadczeniu, dał pięć dowodów istnienia Boga
z istnienia ruchu (istnieje pierwsza przyczyna ruchu)
z nieistotności świata (istnieje istota samoistna będąca przyczyna świata)
z przypadkowości rzeczy (istnieje poza nimi istota konieczna)
z faktu, że istnieją istoty różnej doskonałości (istnieje istota najdoskonalsza)
z powszechnej celowości (istnieje istota celowo rządząca przyrodą)
Naturę Boga można poznać rozumowo. Prowadzą do tego dwie drogi: negacja (mówienie czym Bóg nie jest i jaki nie jest) i emanencji (potęgowanie cech aż do ujęć skrajnych - nieskończone wzmożenie własności istot skończonych. Rozum ludzki nie może jednak poznać natury Boga wprost, lecz tylko pośrednio za pomocą w/w dróg. Ogólnie mówiąc argumenty Tomasza przybrały postać dowodu kosmologicznego, w którym wywód biegnie od rzeczywistego istnienia ku ostatecznemu wytłumaczeniu. Przykładowo ruch bytów kontyngentnych uzależniony jest od innych rzeczy, które je poruszają. Zakładając, za Arystotelesem, że nieskończone cofanie jest niemożliwe, Tomasz twierdził, że tego rodzaju świadomość wiedzie umysł ku poszukiwaniu pierwszego poruszyciela. Według Tomasza pierwszym poruszycielem, o którym wnioskuje rozum jest Bóg. W każdym ze swoich pięciu dowodów na istnienie Boga Tomasz dokonuje podobnego manewru twierdząc, że kontyngentny byt rzeczy w świecie przyrody jest uzależniony od czegoś co wykracza poza te rzeczy, a mianowicie od Boga. Zgodnie z poglądem Tomasza, rozum kieruje ludzki umysł ku temu, co ponadnaturalne, a zatem sfery rozumu oraz objawienie nie są całkowicie odrębne. W rzeczy samej Tomasz wierzył, ze rzeczywistość duchową poznajemy dzięki jej przejawom w świecie materialnym. Niemniej jednak podkreślał ograniczenia rozumu jako drogi wglądu w sferę boskości. Myślenie jest obrazowe, obrazy zaś wytwarzane przez umysł pochodzą ze zmysłowego doświadczenia świata. Dlatego też, gdy staramy się wyobrazić sobie Boga, czynimy to w błędny sposób, w kategoriach przestrzennych i czasowych które są całkowicie nieadekwatne. Filozofia może wesprzeć teologię, głównie przez pomoc w rozumieniu, czym Bóg nie jest, a nie czym jest. Objawienie jest konieczne, aby istoty ludzkie były w stanie odczuć to co ponadnaturalne, doświadczyły wizji Boga w niebiosach. Łaska pomaga skierować wolę jednostki ku temu celowi, o którym intelekt ma jedynie mgliste pojecie. Człowiek Dusza i ciało należą do natury człowieka i są złączone jak materia z formą. Dusza to forma, jest rozumna, dzięki rozumowemu poznaniu (rozumne poznanie to czynność właściwa i wyróżniająca człowieka) dusza postrzega umysł zmysłami, pełni więc poza funkcjami takimi jak myślenie funkcje fizyczne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz