Powołanie sędziego NSA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powołanie sędziego NSA-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na sędziego NSA?
Na stanowisko sędziego NSA może być powołany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa, ukończył 35 lat, pozostawał co najmniej przez 10 lat na stanowisku sędziego bądź prokuratora, albo wykonywał zawód adwokata, notariusza albo radcy prawnego lub w instytucjach publicznych pozostawał na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego; nie dotyczy to osób z tytułem naukowym doktora habilitowanego i profesora nauk prawnych, wykazuje się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Sędzia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Analizy danych dokonuje Kolegium. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70 lat lub po złożeniu wniosku z dniem ukończenia 65 lat.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz