Powierzchnie ekwipotencjalne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzchnie ekwipotencjalne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Powierzchnie ekwipotencjalne rotującej i nie rotującej Ziemi.
Powierzchnie ekwipotencjalne
Rodzinę tych powierzchni tworzą tak zwane powierzchnie
ekwipotencjalne, na których potencjał grawitacyjny jest stały.
Powierzchnie ekwipotencjalne i linie sił przecinają się w
każdym punkcie pola pod kątem prostym. Powierzchnie
ekwipotencjalne

sferycznymi
powierzchniami
współśrodkowymi o środku pokrywającym się z centrum
masą M. Pole grawitacyjne możemy przedstawić za pomocą
powierzchni związanych z wielkościami charakteryzującymi
to pole. Są to powierzchnie, do których w każdym ich punkcie styczny jest wektor natężenia
pola grawitacyjnego.
Powierzchnie ekwipotencjalne rotującej Ziemi
Rodzinę krzywych, na których potencjał rotującej Ziemi jest stały można zapisać jako sumę
potencjału newtonowskiego oraz odśrodkowego:
W pobliżu Ziemi przeważa przyspieszenie newtonowskie (związane z siłą przyciągania), które
stopniowo maleje w miarę oddalania się od środka mas
Ziemi. W miarę oddalania się od środka mas Ziemi
wzrasta przyspieszenie odśrodkowe gdyż prędkość
obrotowa Ziemi jest stała, a zwiększa się odległość r. Na
biegunie Ziemi przyspieszenie siły ciążenia równe jest
przyspieszeniu grawitacyjnemu W = V.
Powierzchnie ekwipotencjalne rotującej Ziemi składają się z dwóch części:
- jedna jest zbliżona do elipsoidy obrotowej spłaszczonej i obejmuje pewne niewielkie
odległości od Ziemi,
- druga w znacznej odległości jest zbliżona do walca obrotowego zwężonego w otoczeniu
płaszczyzny równikowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz