Postmodernizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Postmodernizm - strona 1

Fragment notatki:


. P ostmodernizm Postmodernizm jako zjawisko, ruch i odpowiadające mu nastroje , teorie, praktyki zawiera w sobie kilka możliwych znaczeń. Można je sprowadzić do : a/ nazwy określającej dzieje zachodniej, postnowożytnej filozofii , b/ dla określenia postindustrialnego etapu rozwoju społeczeństw związanych z cywilizacją zachodnią, c/ jako określenie zachodzących przemian we współczesnej literaturze i sztuce . Każde z tych ujęć kryje za sobą inne wartości, odwołuje się do innego świata idei i związane jest z odrębnymi aspektami rzeczywistości historycznej i aktualnie powstającej. Łączy je wszystkie ze sobą głębokie przekonanie, że epoka postmodernistyczna nie zakłada żadnej kontynuacji, czy ciągłości dziejów, przeciwnie, jest świadoma kresu filozofii, historii i człowieka- jako idei, zasad i celów. Ponieważ zmiany biegną nie po linii prostej, ale krzywej i ciągle zmieniają kierunek. 2. Biogramy naukowe , środowisko 2. 1. Richard McKay Rorty (1931 - 2007) Filozof amerykański, przedstawiciel pragmatyzmu, dla którego Dewey był mistrzem, obok wpływów filozofii analitycznej (Quinn i Sellars) pracował jako profesor filozofii i literatoznawstwa porównawczego Uniwersytetu Stanforda. Był nadzwyczajnie utalentowanym absolwentem Uniwersytetu Yale, gdzie obronił dysertację doktorską poświeconą analizie prawdy w pismach Platona. W późniejszych latach, inspirując się tekstami późnego Wittgensteina i wiążąc je z tradycją pragmatyczną zajął się kwestiami społeczno-językowymi. By w latach 90-tych poznać bliżej myśl Heideggera, Foucault'a i Derridy, podejmując aktualne spory w filozofii. Te wielokierunkowe studia i powiązania z filozofią współczesną, amerykańską i europejską, a także umiejętność studiowania starożytnych tekstów, zainteresowania literaturą wpłynęły na zakres erudycji Rorty'ego i jego zróżnicowane, wielowątkowe badania. Wykładając na prestiżowych uniwersytetach amerykańskich postrzegany był jako profesor zajmujący się tym, co nowoczesne, aktualne i awangardowe. Jego najbardziej znane prace związane są nie tylko z poszczególnymi okresami jego twórczości, ale także wyrażają aktualne tendencje zastane w kulturze i filozofii. Z uwzględnieniem tych wielkich filozofów, z którymi Rorty wiązał swoje rozważania. Dzieła Rorty'ego podobnie jak i jego życie wraz z jego pasjami badawczymi kształtowały teoretyczny i praktyczny obraz postmodernizmu, niezależnie od tego, czy on sam utożsamiał się z tym nurtem.
zob. Postmodernizm. Antologia przekładów , pod. red. R. Nycza, Kraków 1997, s.9.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz