Postępowanie zabezpieczające 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie zabezpieczające 1 - strona 1 Postępowanie zabezpieczające 1 - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie zabezpieczające 1. Istota Definicja - określony przepisami prawa ciąg działań organów administracji publicznej i innych podmiotów tego postępowania, których celem jest zastosowanie przewidzianych w ustawie egzekucyjnej środków służących zapewnieniu wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym.
Ma ono charakter pomocniczy w stosunku do:
a) postępowania egzekucyjnego;
b) w pewnych sytuacjach w stosunku do postępowania jurysdykcyjnego - gdy zabezpieczenie następuje przed określeniem lub ustaleniem kwoty należności pieniężnej lub obowiązku o charakterze niepieniężnym (zabezpieczenia dokonuje się w sprawie, w której dopiero ma zostać wydany akt administracyjny określający lub ustalający obowiązek).
Nie może zmierzać do tego, aby stanowiło wykonanie obowiązku, jego celem jest zapewnienie wykonania obowiązku w przyszłym postępowaniu egzekucyjnym.
2. Źródła prawa Regulowane jest przede wszystkim przepisami działu IV Ustawy; stosuje się także odpowiednio niektóre przepisy działu I i IVa (określa je art. 166b). Stosuje się także przepisy działu II - wszystkie te przepisy stosuję się „odpowiednio”, a więc z modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę postępowania.
Przepisy odrębne regulujące szczególne zasady zabezpieczenia wykonania niektórych obowiązków zawiera Ordynacja podatkowa (zobowiązania podatkowe) oraz Prawo celne (kwoty wynikające z długu celnego).
3. Zakres W tym trybie można zabezpieczać wykonanie:
a) obowiązków o charakterze niepieniężnym
b) należności pieniężnych.
Gdy przepisy spoza Ustawy regulują sposób i tryb zabezpieczenia określonych należności pieniężnych, zabezpieczenie określone w dziale IV nie ma zastosowania.
Zabezpieczenie może nastąpić, gdy:
Obowiązek nie został wykonany w terminie określonym w akcie administracyjnym lub innym orzeczeniu albo wynikającym z przepisów prawa
Także przed terminem płatności należności pieniężnej lub terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym
Przed ustaleniem albo określeniem kwoty należności lub obowiązku o ch. niepieniężnym
Może dotyczyć przyszłych powtarzających się świadczeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz