Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatu - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatu
Wszczęcie - wszczyna się na podstawie naruszenia zobowiązania ciążącego na mocy traktatu. Przy czym naruszeniem jest nie tylko postępowanie wbrew traktatowi, ale także aktami uchwalanymi przez instytucję oraz innymi aktami prawa pochodnego, a także tolerowanie naruszenia przez podmioty prywatne. Naruszenie pansytwa nie musi się opierać na winie a okoliczności społeczne lub gospodarcze nie stanowią okoliczności wyłączającej odpowiedzialność państwa. Komisja
Inne państwo członkowskie Postępowanie wszczęte przez komisję Faza nieoficjalna postępowania - korespondencja między komisją a państwem członkowskim Wystosowanie przez komisję listu przestawiającego zarzuty Przedstawienie przez państwo odpowiedzi na zarzuty Wydanie przez komisję uzasadnionej opinii wraz z terminem do zaprzestania praktyk
Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii Wszczęcie przez komisje postępowania przed TS
Postępowanie zakończone wyrokiem Wszczęcie przez komisję postępowania w sprawie niewykonania wyroku TS Ustosunkowanie się państwa do zarzutów komisji
Wydanie przez komisję uzasadnionej opinii Bezskuteczny upływ terminu na usunięcie uchybień
Wszczęcie przez komisję postępowania przed TS
Postępowanie zakończone wyrokiem z możliwością uznania kary pieniężnej Postępowanie wszczęte przez państwo członkowskie
Państwo przedstawia sprawę do komisji Komisja wydaje uzasadnioną opinię (przed wydaniem komisja przeprowadza konsultację z państwami{skarżącym i oskarżonym})
Jeśli komisja nie wyda w ciągu trzech miesięcy uzasadnionej opinii nie stanowi to przeszkody we wniesieniu sprawy do TS Postępowanie w razie niewykonania wyroku - po wydaniu przez TS wyroku naruszenie powinno być usunięte niezwłocznie. Komisja jest organem sprawdzającym wykonanie wyroku. W razie niewykonania wyroku komisja może wnioskować o nałożenie na panstwo kary w postaci ryczałtu lub kary okresowej przykładowe orzecznictwo
A) komisja vs Francja Francuscy rolnicy łączyli się w komitety protestacyjne które zatrzymywały ciężarówki przywożące żywność z innych państw członkowskich, niszczyły ładunki, biło kierowców itp. Władze francuskie nie potrafiły skutecznie przeciwdziałać tym aktom. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz