Postępowanie karne- testy 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- testy 7 - strona 1

Fragment notatki:

1. Wydanie listu żelaznego można uzależnić od: a: złożenia poręczenia majątkowego b: złożenia poręczenia społecznego c: złożenia wyjaśnień przez oskarżonego d: dobrowolonego zdeponowania paszportu przez oskarżonego 2. List żelazny wydaje: a: sąd rejonowy miejsca prowadzenia postępowania jednoosobowo b: sąd rejonowy miejsca prowadzenia postępowania w składzie 3 sędziów c: sąd okręgowym miejsca prowadzenia postępowania jednoosobowo d: sąd okręgowy miejsca prowadzenia postępowania w składzie 3 sędziów 3. List żelazny nie może być wydany wobec oskarżonego: a: o popełnienie zbrodni b: który w przeszłości utrudniał już postępowanie c: który był już skazany prawomocnie za inne przestępstwo d: który przebywa w RP 4. List żelazny jest: a: środkiem przymusu procesowego b: środkiem zapobiegawczym c: środkiem zabezpieczającym d: karą porządkową 5. Sąd może zastosować aresztowanie jako karę porządkową wobec: a: świadka b: biegłego c: obrońcy oskarżonego d: obrońcy oskarżonego, tylko jeśli zachodzi obrona obligatoryjna 6. Maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi: a: równowartość najniższego miesięcznego wynagrodzenia b: równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia c: 1.000zł d: 10.000zł 7. Decyzję o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzenia świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie: a: sąd nie wydaje w formie postanowienia b: prokurator nie wydaje w drodze zarządzenia c: zarówno prokurator jak i sąd nie wydaje w drodze postanowienia d: nie można zaskarżyć w drodze zażalenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz