List żelazny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
List żelazny - strona 1 List żelazny - strona 2

Fragment notatki:

LIST ŻELAZNY ( Rozdział 30, Art. 281- 284 ) Ratio legis - obawa przed tymczasowym aresztowaniem może powstrzymywać oskarżonego znajdującego się za granicą od przybycia do kraju, nawet, gdy godzi się on poddać osądowi. Przesłanki ( Art. 281 ) a. oskarżony ( podejrzany ) przebywa za granicą b. oświadczenie oskarżonego ( podejrzanego ), iż stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie c. warunek odpowiadania z wolnej stopy przez oskarżonego ( podejrzanego ) d. ( fakultatywnie )- złożenie poręczenia majątkowego ( Art. 283 §1 ) Jeśli list żelazny zostanie odwołany z powodu naruszenia obowiązków, to wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają: ( Art. 283 §2 ) - przepadkowi lub ściągnięciu Organ właściwy Właściwy miejscowo sąd okręgowy Forma Postanowienie- wydawane jednoosobowo Zaskarżalność Tak- zażaleniem ( Art. 284 §2 ) Zakres uznaniowy Obligatoryjne Organ właściwy do stosowania Właściwy miejscowo sąd okręgowy ( Art. 281 ( Podmiot, wobec którego się stosuje a. oskarżony ( Art. 281 ) b. podejrzany ( Art. 281 ) Forma Postanowienie- wydawane jednoosobowo ( Art. 284 §1 ) Zaskarżalność Nie Zakres uznaniowy Fakultatywne Treść listu żelaznego Uprawnienia oskarżonego ( podejrzanego ) Prawo do pozostawanie na wolności aż do ( Art. 282 §1 ) a. prawomocnego ukończenia postępowania lub b. niewypełnienia obowiązków ( zob. niż. ) Obowiązki oskarżonego ( podejrzanego ) a. stawienie się w oznaczonym terminie ( Art. 282 §1 pkt 1 ) i. na wezwanie sądu ii. na wezwanie prokuratora- w postępowaniu przygotowawczym b. zakaz wydalania się bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju ( Art. 282 §1 pkt 2 ) c. zakaz: ( Art. 282 §1 pkt 3 ) - nakłaniania do fałszywych zeznań lub wyjaśnień - prób utrudniania postępowania karnego w inny bezprawny sposób Odwołanie listu żelaznego ( Art. 282 §2 ) Przesłanka: a. nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego ( podejrzanego ) na wezwanie lub b. naruszenie innych obowiązków Organ właściwy Właściwy miejscowo sąd okręgowy Forma Postanowienie- wydawane jednoosobowo Zaskarżalność Tak- zażaleniem ( Art. 284 §2 ) Zakres uznaniowy a. obligatoryjne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz