Postępowanie administracyjne - wykład - Doręczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład - Doręczenie - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład - Doręczenie - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne wykład 23.03 Rozwiązywanie spraw administracyjnych
Załatwianie sprawy administracyjnej powinno się odbywać szybko i sprawnie. Sprawy administarcyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W sprawie powinno się cały czas coś dziać. Nie uważa się za zwłokę stan, w którym w sprawie się jakby nic nie dzieje np. organ zwraca się z prośbą do innego organu i czeka na określone dokumenty. Niby się nic nie dzieje w sprawie, ale to nie jest zwłoka, ponieważ się inaczej tego załatwić nie da.
W K.p.a. występują konkretne terminy załatwienia sprawy:
- sprawa prosta - sprawa powinna być rozwiązana w okresie 1 miesiąca od wszczęcia postępowania; jest to termin dyscyplinujący, aby było wiadomo, co to znaczy „bez zwłoki”
-sprawa skomplikowana - organ musi kompletować materiały, na załatwienie sprawy ma 2 miesiące
Jeżeli organ nie może się zmieścić w tych terminach, to ma obowiązek wysłać pismo do wnioskodawcy z usprawiedliwieniem, dlaczego sprawa nie została załatwiona w tym terminie, dlaczego tak się stało i musi podać datę, kiedy w przybliżeniu sprawę załatwi.
Jeżeli wynikną jakieś inne nieprzewidziane komplikacje np. trzeba przesłuchać świadków to organ może podać dłuższe terminy. Jest określona dyscyplina w tym zakresie spraw, jednak wiele urzędów nie przestrzega tych terminów. Nie oznacza to, ze petent pozostaje bezradny. Istnieją środki prawne, które dają możliwość interwencji. W przypadku nie załatwienia sprawy przez organ stronie służy zażalenie do organów administracji wyższego stopnia (wyższej instancji).
Organ wyższego rzędu, bada a później żąda wyjaśnienia od organu niższego rzędu. Po wyjaśnieniu okoliczności wydaje pismo z nakazem załatwienia sprawy w określonym terminie, który już sam wyznacza.
Jeżeli organ niższego stopnia nie załatwi danej spawy to pracownik to pracownik tego organu odpowiedzialny za załatwienie tej sprawy w tym organie może odpowiadać dyscyplinarnie przed komisją dyscyplinarną i może otrzymać karę przewidzianą w statucie urzędu.
Jeżeli znajdą się okoliczności usprawiedliwiające obiektywnie pracownika to wtedy odpowiedzialności nie ponosi.
Kary dyscyplinarne:
udzielenie upomnienia na piśmie
udzielenie nagany
przeniesienie na inne stanowisko
zwolnienie w trybie dyscyplinarnym (natychmiastowym) lub w trybie zwykłym
Są to sposoby interwencji wobec urzędników, a nie wobec urzędów. Kary są skierowane konkretnie do osób.
Techniczne okoliczności załatwienia spraw administracyjnych:
doręczenia - wszystko załatwia się na piśmie, więc istnieje potrzeba doręczania pism; doręczenia są wykonywane według szczególnych zasad;


(…)

…; jeżeli są kłopoty z doręczeniem w tych miejscach to można w szczególnych przypadkach doręczyć w każdym innym miejscu gdzie adresat się znajduje pismo można doręczyć dorosłemu domownikowi gdy zgadza się przyjąć pismo i wtedy kwitują odbiór podpisując własnym nazwiskiem; nie można doręczyć osobom, które nie należą do kręgu rodziny np. sublokator, niania, sprzątaczka
gdy nie ma adresata lub domowników pismo czeka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz