Postępowanie administracyjne i jego elementy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne  i jego elementy - strona 1

Fragment notatki:

~~Postanowienie~~
postanowienie wydawane jest w toku postępowania, nie rozstrzyga sprawy do co istoty, tylko sytuacje incydentalne (dotyczy pewnego fragmentu postępowania)
może być ono wydawane również po wydaniu decyzji
definicja formalna Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
ujęcie materialne akt administracyjny wydawany w toku postępowania, rozstrzygający kwestię incydentalną.
*Cechy materialne :
- kto wydaje? organ administracji ofc : )
- jak? wydawane w sposób władczy
- czy negocjuje? rozstrzyga jednostronnie
- kto jest adresatem? konkretny podmiot
- w indywidualnej sytuacji - w oparciu o normy KPA
- kwestia incydentalna!
*Elementy postanowienia:
1. oznaczenie organu
2. data wydania postanowienia
3. oznaczenie strony lub stron, albo innych uczestników postępowania [ nie tylko strona!]
4. powołanie podstawy prawnej (tylko normy KPA!)
5. rozstrzygnięcie określenie, jak to zostało rozpatrzone, jak ma się zachowac
6. informacja czy i w jakim trybie służy zażalenie lub skarga do SA 7. podpis + podanie stanowiska osoby wydającej postanowienie
- generalnie brak uzasadnienia, ALE:
~postanowienie będzie zawierało uzasadnienie prawne i faktyczne wtedy gdy:
- gdy na to postanowienie przysługuje zażalenie lub skarga do SA
- gdy postanowienie zostało wydane w skutek złożonego zażalenia
*postanowienie może być wydane ustnie
*błędne pouczenie nie może szkodzić adresatowi
*błędy pisarskie mogą być naprawione
CECHA
DECYZJA
POSTANOWIENIE
1. czy rozstrzyga sprawę do istoty?
TAK
NIE : (
2. czy rozstrzyga sprawę incydentalną?
NIE : (
TAK
3. krąg adresatów
strona
Strona + inni uczestnicy postępowania
4. podstawa prawna
pr. materialne
normy KPA
5. środek prawny służący przeciwko rozstrzygnięciu
odwołanie
zażalenie
6. termin do wniesienia środka
14 dni
7 dni
7. kwestia uzasadnienia
musi być
w ramach pewnych postanowień
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz