Nanomateriały

note /search

Chemia supramolekularna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1862

Chemia supramolekularna i nanotechnologia Układy te stanowią podstawę nanotechnologii i znajdują zastosowanie jako nowe materiały o precyzyjnie kontrolowanych właściwościach fizycznych - od mikromacierzy po sztuczne układy zdolne są do samoreprodukowania się na wzór organizmów żywych. Za osoby, kt...

Nanotechnologia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2226

Wykład 1 Do ważnych osiągnięć technologicznych zaliczyć można: - wykonanie napisu IBM za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego, używając do tego celu 35 atomów - odkrycie fulerenów - tworzenie studni, drutów i kropek kwantowych za pomocą wiązek molekularnych - odkrycie i badanie właściwości...

Nano-biomateriały-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1624

Biomateriały Jednym z wielu obszarów potencjalnych zastosowań tworzyw z gradientem właściwości jest przemysł biomedyczny. Ceramika z gradientem porowatości, zaprojektowana na wzór żywej tkanki kostnej może służyć do wytwarzania implantów ortopedycznych w

Nanorurki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1659

Fullereny i nanorurki Projekt finansowany przez NASA może doprowadzić do powstania elementów składowych mikroskopijnych centrów, sterowania „sztucznych mózgów”, które kierowałyby np. samodzielnymi sondami eksplorującymi przestrzeń komórkową. Na naukowych konferencjach „fullerenowych” nie brakuje p...

Struktury w nanotechnologii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302

Uporządkowanie struktur: Atom - cząsteczka - warstwa - nanostruktury - nanourządzenia 1mm = 10^-3m 1mikrometr = 10^-6m (mikroskop elektronowy) 1nm =10^-9m (mikroskop sił atomowych AFM) Przedrostek „Nano” odnosi się do metra jako ...

Specyficzne właściwości nanomateriałów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1582

Wykład 5 Specyficzne właściwości nanomateriałów: - stopy metali o strukturze manometrycznej otrzymywane metodą mechanicznej syntezy mogą mieć skład fazowy i chemiczny nieosiągalny metodami konwencjonalnymi i dlatego mają lepszą wytrzymałość m...

Zastosowanie nanomateriałów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Nanomateriały
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1659

Wykład 4 Struktura trójwymiarowa kryształu fotonicznego Krzyształy dwuwymiarowe nie są w stanie „zatrzymać” propagacji światła (rozproszenia) we wszystkich kierunkach przestrzeni. Dla osiągnięcia tego celu potrzeba fotonicznych kryształów trójwymiarowych. Realizacja struktur 3D odbywa się poprzez ...