Chemia supramolekularna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia supramolekularna-opracowanie - strona 1 Chemia supramolekularna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Chemia supramolekularna i nanotechnologia
Układy te stanowią podstawę nanotechnologii i znajdują zastosowanie jako nowe materiały o precyzyjnie kontrolowanych właściwościach fizycznych - od mikromacierzy po sztuczne układy zdolne są do samoreprodukowania się na wzór organizmów żywych.
Za osoby, które „stworzyły” ten dział badań uważa się zwykle Donalda J. Crama, Jean-Marie Lehna i Charlesa J. Pedersena (Nagroda Nobla 1987). Chemia supramolekularna
Zajmuje się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych. (np.: kryptat potasu - supramolekularny kompleks kryptandu z kationem potasu)
Poszczególne elementy układów supramolekularnych mogą być także połączone za pomocą klasycznych wiązań kowalencyjnych, ale w odróżnieniu od „klasycznej” chemii organicznej, chemia supramolekularna skupia się na słabych oddziaływaniach niekowalencyjnych. Oddziaływania międzycząsteczkowe
Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego)
Oddziaływania jon-jon (elektrostatyczne) - zachodzą między 2 różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami
Wiązania wodorowe
Oddziaływania trwały dipol-trwały dipol - tworzą się między cząsteczkami posiadającymi trwałe momenty dipolowe.
Oddziaływania van der Waalsa - są to oddziaływania między trwałym dipolem i wzbudzonymi dipolem.
Badanie oddziaływań niekowalencyjnych jest kluczowe dla zrozumienia praktycznie wszystkich procesów zachodzących w żywych komórkach.
Bardzo wiele makrocząsteczkowych układów biologicznych stanowiło inspirację dla podobnych układów stworzonych przez ludzi.
Wiele cząsteczek ma skłonność do spontanicznego łączenia się w regularne struktury, które często mają inne właściwości niż wolne, wyjściowe cząsteczki.
Typowym przykładem struktury nadcząsteczkowej jest helisa DNA, która składa się z 2 polimerycznych cząsteczek kwasów nukleinowych połączonych razem stosunkowo słabymi wiązaniami wodorowymi. Chemia supramolekularna
Do ważnych koncepcji, które odgrywają duże znaczenie w tej dyscyplinie naukowej należy wymienić:
Samoorganizację cząsteczek (np.: po przecięciu drzewa na pniu samoorganizują się słoje, dotyczy to głównie natury)
Zwijanie się układów biopolimerycznych
Rozpoznanie molekularne
Dynamiczną chemię kombinatoryczną
Kokcydiostatyki
Kokcydiostatyki - antybiotyki lub chemioterapeutyki dozwolone do stosowania u zwierząt, głównie drobiu, w profilaktyce lub leczeniu choroby zwanej kokcydiozą, wywołanej przez pierwotniaki Eumeria.
Mogą działać kokcydiostatycznie - wstrzymywać rozwój pierwotniaków lub kokcydiobójczo - zabijają pierwotniaki.


(…)

… lub leczeniu choroby zwanej kokcydiozą, wywołanej przez pierwotniaki Eumeria.
Mogą działać kokcydiostatycznie - wstrzymywać rozwój pierwotniaków lub kokcydiobójczo - zabijają pierwotniaki.
Nie są wykorzystywane w leczeniu ludzi.
Wyróżniamy 2 rodzaje kokcydiostatyków:
Jonoforowe (antybiotyki jonoforowe) - produkty fermentacji promieniowców z rodzaju Streptomyces, działają kokcydiostatycznie na Eimeria, poprzez…
… tego rodzaju zalicza się układy bazujące na szkielecie porfiryny i związków pokrewnych. Związki te mają interesujące właściwości elektrochemiczne i fotochemiczne, które mogą być łatwo modyfikowane, wykazuję one także zdolność do tworzenia bardzo stabilnych kompleksów chelatowych z metalami przejściowymi.
Kompleksy chelatowe
Kompleksy chelatowe czyli takie, w których atom centralny wiąże się z kilkoma atomami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz