Chemia - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - pytania na egzamin - strona 1 Chemia - pytania na egzamin - strona 2 Chemia - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady.
2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady.
Jakie efekty energetyczne towarzyszą przebiegowi reakcji chemicznej? Jakie wazne znaczenie ekonomiczne maja te efekty (np. produkcja energii, hutnictwo, recykling)?
Dla jakich dziedzin nauki rozwoj chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien 3 przykłady. -- Chemia bada strukturę i właściwości materii oraz przemiany którym ulega materia.
Dziedziny :
-chemia nieorganiczna- bada własciwosci i reakcje związków nieorganicznych. [ kwasy,sole,wodorotlenki,tlenki..]
-chemia organiczna- chemia związków węgla z wodorem, tlenem, azotem; chem.z udziałem żywych organizmów. np. Etanol powstaje w wyniku fermentacji alkoholowej, czyli przy udziale bakterii. Chemia fizyczna - zajmuje sie takimi dziedzinami jak termodynamika, kinetyka chemiczna, elektrochemia, fotochemia...
chemia analityczna - bada skład materii następującymi metodami : miareczkowanie, analiza płomienna, chromatografięHPLC.
Biochemia- zajmuje sie przemianami zachodzącymi w organiźmie, np. Oddychanie, fotosynteza.
Geochemia / astrochemia - bada skład chemiczny ziemii / gwiazd itp. [ minerał : chalkopiryt : CuFeS2., widmo emisyjne helu, szafir, krystaliczna odmiana korundu Al2O3.
Chemia teoretyczna, kwantowa
ZNACZENIE CHEMII dla: a) medycyna i farmacja : -nowe lekarstwa
nowe metody diagnozowania chorób
materiały chirurgiczne
b) energetyki : energ. Jądrowa
techniki wytwarzania energii przyjaznej dla środowiska
biopaliwo
alternatywne źródła
monitoring i ochrona środowiska:
-badanie skażeń
- metody ochrony środowiska
inżynieria materiałowa:
- ochrona konstrukcji przed degradacją
- recykling
-materiała konstrukcyjne
- materiały ultraczyste dla elektroniki.
e) rolictwo:
środki ochrony roślin i ich modyfikacje
zastosowanie biologii molekularnej w ochronie plonów.
Mniej szkodliwe nawozy
nowe metody przetwarzania i konserwacji żywności.
(SPOSÓB PREZENTACJI treści chemicznej :
-poziom makroskopowy i mikroskopowy.
Język chemii : skomplikowane nazwy, symbole pierwiastków, wzory chemiczne, modele.
Przykłady : Mg, Na, H, Fe4[Fe(CN6)]3

(…)

…). Wiązania kowalencyjne można jeszcze podzielić na zwykłe,w których uwspólniane elektrony pochodzą w równejliczbie od obu atomów (jeśli jeden "daje" trzy elektrony,to drugi też "daje" trzy) oraz na wiązania koordynacyjne,w których tylko jeden atom jest donorem elektronów lubliczba elektronów, które "daje" jeden atom nie jest równaliczbie, którą daje drugi.
Wiązanie jonowe Wiązanie jonowe powstaje…
… ładunków elektrostatycznych.Na ogół aby wiązanie się wytworzyło różnica elektroujemności musi być większa lub równa 1,7 w skali Paulinga, jednak granica przy której tworzy się wiązanie jonowe jest bardzo płynna gdyż zależy ona od wielu różnych czynników. Np: we fluorowodorze różnica elektroujemności między fluorem a wodorem wynosi aż 1,9 a mimo to wiązanie F-H ma charakter kowalencyjny.
Wiązanie wodorowe…
… ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady.
Wiązanie atomowe Wiązanie atomowe powstaje między dwoma jednakowymi atomami(np.: dwoma atomami wodoru). Elektrony uwspólnione tworzącewiązanie są dzielone dokładnie po "równo" między oboma atomami,więc wiązanie jest apolarne - nie wykazujące nierównosciw rozkładzie ładunku elektrycznego po stronie któregoś zatomów.
Wiązanie kowalencyjne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz