Mikrokontrolery

note /search

Rozkazy w mikrokontrolerach - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Instruction Set Nomenclature Status Register (SREG) SREG: Status Register C: Carry Flag Z: Zero Flag N: Negative Flag V: Two’s complement overflow indicator S: N ⊕ V, For signed tests H: Half Carry Flag T: Transfer bit used by BLD and BST instructions I: Global Interrupt Enable/D...

Obudowa mikrokontrolerów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Features • High performance, low power AVR® 8-bit Microcontroller • Advanced RISC architecture • • • • • • – 135 powerful instructions – most single clock cycle execution – 32 × 8 general purpose working registers – Fully static operation – Up to 16MIPS throughput at 16MHz – On-chip 2-...

Kolokwium z mikrokontrolerów

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1694

MIKROKONTROLERY KARTKÓWKA 1 Zadanie 1. Jakie wartości rejestru będą mieć r16, r28, r29. W której komórce zmieni się adres i jaką przyjmie liczbę. Jeżeli nie można odpowiedzieć na pytanie - ? r16 r29 r28 ldi r16, 0xA5 A5 ? ? ldi r28, 0 A5 ? 0 ldi r29, 03 A5 03 0 dec r28 A5 03 F...

Mikrokontrolery - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1883

GRUPA 1B zad1 rozkaz call argument zad2 A7H- zamienic na D, BCD,H zad3 zadanie z petla, powiedziec ile milo taktów i czas trwania f=1MHz .equ stala=0x21 ldi r16,stala1 petla: decr16  brne petla nop // nopa nie bierzemy do obliczen tutaj wytulaczone na przykladzie wykladu: ldi r17,stała2   // 1 takt...

Kolokwium - mikrokontrolery

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

1. Ld arg1, arg2 ładuj rejestr pośrednio daną z pamięci SRAM spod adresu wskazywanego przez rejestr (np. X, Y, Z) Arg1- rejestry 0-31 Arg2 - rejestr X, Y, Z, mogą być z postinkrementacją (np. Rd, X+) Rd(X) XX+1 lub z predekrementacją X X-1 Rd(X) (analogicznie w przypadku Z i Y) PCPC +1 Flagi bez ...

Mikrokontrolery - materiały z kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386

ir \j'1 u.t,.) f -^Ą-^o ---'. ' ZTIe]SVTBTąs=s{s8uI T I=ZBIPIS b3 36=Iąąs b3 buuaruz pod appĘ o3 'E {saturisstu ((i o5.rłpoqc oc aFlpeplop 3alĄ{ ł$9ur oJ ur'(l Ą Istoulcz 5ts ó1zson 83aloł Tq ) Ąlq apps,Łsłr a[ruaz 03 eB3d gE{Bt 9Iq uul lkperulod e .{łroruor1 l {r'rorpbzcod sarpe zsa[r...

Zadania z laboratorium

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

Mikrokontrolery 1 – zadania do zajęć laboratoryjnych Lista 2 4. Uruchomić program, który zapala diodę czerwoną, gdy dolny włącznik joystick’a zostanie naciśnięty. Najpierw proszę zapoznać się ze schematem odpowiedniej części makiety laboratoryjnej. Następnie proszę napisać program i uruchomić ...

Zadania do laboratorium

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Mikrokontrolery 1 – zadania do zajęć laboratoryjnych Lista 1 1. Zapis liczb w systemach pozycyjnych o różnych podstawach: a) Proszę zapisać w systemie dwójkowym i szesnastkowym kolejne liczby od 0 do 15D b) Należy zapisać dwójkowo i...

Wykład z mikrokontrolerów

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

AT90USBKey Hardware User Guide Section 1 Introduction 1-3 1.1 1.2 Overview 1-3 AT90USBKey Features1-4 Section 2 Using the AT90USBKey 2-5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Overview 2-5 Power Supply 2-6 Reset2-8 On-board Resources2-9 In-System Programming 2-13 Debugging2-14 Section 3 ...

Systemy liczbowe informatyki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrokontrolery
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kod BCD, spakowany kod BCD, rozpakowany kod BCD, zapis liczby w systemie binarnym, binarny zapis liczb ujemnych....