Mikrokontrolery - materiały z kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrokontrolery - materiały z kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

ir
\j'1
u.t,.)
f -^Ą-^o ---'.
'
ZTIe]SVTBTąs=s{s8uI
T
I=ZBIPIS b3
36=Iąąs b3
buuaruz pod appĘ o3 'E
{saturisstu
((i o5.rłpoqc oc
aFlpeplop 3alĄ{ ł$9ur oJ ur'(l Ą Istoulcz 5ts ó1zson 83aloł Tq ) Ąlq apps,Łsłr a[ruaz 03 eB3d gE{Bt
9Iq uul lkperulod e .{łroruor1 l {r'rorpbzcod sarpe zsa[rue1ąap ur'fiop1 r"r nurer8ord Fau€eg gr's1deu (z edru8
gdd o1 t1cĄ z arrpą qa7af t '7dd urerBordpod nai'{\g/i1ó. zIxg'gIJ }i9e!'1dd ule8ordpc
pauo'g&l ol sIxgpstlusczs l
,ułlurq gu ?Iucnulz 1n lcuusldrz fqzcl1 z Fpou]
'l
rdd
nuu8ordpod op z3ołs n1pud'furt ruńrrul urfpz..t'ą ,lł. 1dd nurr:8ordpd op 73oĘs ol
BułĄoJ 1sct91r .{Ą €uzof,Zs3i'.lr,
uqzsl1 11c7of 1dd nunu8ordpod op 7:ołs ol f ł uu^toJ 1scl_91r
r,uoz3zscrum ?qzcq l1cz.sf qc1rłs zsldtm(E)
'l
^r
9tr'prpp
Ino
9Ir rl3
9Ir'puod JJ'IO
dJx0'glr lpl
(ouo0prpp-oĘd)puoa ncqoą 8u crur['{z:d l]'ourm enpfl r:[cp4sul Ę4Bą ezcguzo oc (t)
Zpurpv
\
1
i
cucplrygylal nbc'
.lgxg=JcucP nbc'
.-1\,3'".v Ćv'ę-!fx0=tnrę nbo'
:qrulcucdo qr.{culndatsed od rąsq,1 uqs cl2?cq Huf(t)
l|3łn4sul fcl o zsolłr oc o4s,{zs,łr o1 eru1o8o nzP.{ZoJ o3c1 nluruo4fut
od 34 erzoJq pp!- -?,iq ozoru qcru ,rt oc 'iluourn8ru al Łs o1 oc :iluaurnB.re'1iuaurn3rr sq:q uzcuu7ó'6Q|-
c3a'z'0i'9I n
5qallgepl8z (I)
^t
ń9Jalołuo{ol1ru z umulłolołz
eiuł:1.{d
,{perł
21s
'{psłll oĘńl LIJ Z et
I 9lJ z :anollq g {qzc11 sap1ulurslarur of;aqaopoą po qcfuę porured rn afnstdrz nure:8ord pou6n4 (c
ćI39oIu3 tąlnzoJ o4cfnogoą uu arus}s ars 03 I oIZr{ZoJ ufp7ą od cnrąs an oc
'
alu'tlJ
5qzcq su Hf,6- zn alzpoł
z {a1po uzs[snnu
ral
glr'CIhlld
$o
9Ir'OUOO lno
9lr'Ct{J,od }no
JĘ)-9TJ lpl
o
i3uv
ońd3l {1 aroanrnsazrd
auzr6o| a$ryE;{op mąirurud
(1;;;eq{qc-ug6
aru nrcńzn n&
z
arrpsizs,łr 3eI{Im 3q374 -tłNrgsazo'.r,,_1.tr1[Y1q1S
xs{
:iiuod
rarum eqaz4 (1
afuzgłs,rr a1l r'n rb'vod a1ł
:o1ńq o3e1ąą sol (E
'IgłIv rd: oałop. Bazozs cesrdo i7
.\poĘ
791IVI56ę
DEv
'7n ceno8arrcz
'cfg
'zn) ,iqzcq crruannrzod (i
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz